Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 170

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 170

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

22Ö

wedervaren. Want voor vele gehuwde vrouwen is het aangaan van eene arbeidsovereenkomst eene gebiedende noodzakelijkheid, omdat zonder hare medewerking in het levensonderhoud van haar gezin niet kan worden voorzien. Waar dit het geval is, doet men beter met de heerschende practijk rekening te houden en in de regeling van het arbeidscontract eene bepaling op te nemen met die practijk in overeenstemming. Sommige voorstanders van de bepaling van dit artikel gaven aan eene opsomming van bevoegdheden, als in het Regeeringsontwerp van 1901 voorkwam, de voorkeur boven eene eenvoudige gelijkstelling van de gehuwde vrouw met de ongehuwde meerderjarige vrouw, zooals in dit ontwerp wordt voorgesteld. Het moge waar zijn, zooals in de Memorie van Toelichting wordt beweerd, dat de opsomming in het Regeeringsontwerp van 1901 niet volledig was, leemten zijn wel aan te vullen en bij eene algemeene formule gaat de wetgever wellicht verder dan in zijne bedoeling ligt. Gevraagd werd, of eene gehuwde vrouw zonder den in art. 165 van het Burgerlijk Wetboek gevord enden bijstand van haren man ook eene vordering in verband met de door haar aangegane

arbeidsovereenkomst zou mogen instellen. Enkele leden wenschten de uitdrukking

„is

bekwaam"

in

eersten regel door; „is bevoegd" te hebben vervangen. Verscheidene leden betreurden, dat niet in dit ontwerp,

den op

het voetspoor van wat in tal van wetgevingen, o. a. in Engeland, reeds sedert geruimen tijd bestaat, eene bepaling .is opgenomen, dat de gehuwde vrouw de volle beschikking erlangt over het door haar verdiende loon. Hiertegenover werd gewezen op de opmerking in de Memorie van Toelichting, dat het ten aanzien der gehuwde vrouw niet wenschelijk moet worden geacht bij gelegenheid van de regeling van het arbeidscontract in het huwelijksrecht al te zeer in te grijpen.

Artt. 1637^-, en 1637/z. Terwijl vele leden op de in de Memorie van Toelichting aangevoerde gronden goedkeurden, dat de in het ontwerp-DRUCKER voorkomende splitsing van de minderjarige arbeiders in die boven en beneden de achttien jaar niet is overgenomen, verklaarden verscheidene anderen, dat zij deze onderscheiding gaarne in het ontwerp zouden hebben aangetroffen. Naar laatstbedoelde leden meenden, eischt de practijk en brengen de volksopvattingen mede, dat minderjarigen boven de achttien jaar, ten aanzien van het arbeidscontract, met meerderjarigen worden gelijkgesteld en zal eene regeling, aan welke dit beginsel niet is ten grondslag gelegd, door de practijk in dien zin worden vervormd. De bepaling van art. 1637// zal de weg worden, waarlangs de practijk aan de te strenge en moeilijk te handhaven eischen van art. 1637^ zal weten te ontkomen. Deze leden beschouwden de bepaling van art. 1637/?, vooral in het licht van de Memorie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 170

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken