Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 554

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 554

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

6io voor de nakoming" der verplichtingen, welke uit deze wet voortvloeien door den rechtverkrijgende, zoolang deze niet zelf voor de nakoming zekerheid heeft gesteld. Overdracht van het in het eerste lid bedoelde risico aan eene naamlooze vennootschap of rechtspersoonlijkheid bezittende vereen iging wordt alleen toegelaten, indien en zoolang de Rijksverzekeringsbank van de vennootschap of vereeniging tot zekerheid voor de nakoming harer uit deze wet voortvloeiende verplichtingen een pand heeft, voldoende aan de daaromtrent bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen voorschriften. In pand gegeven kunnen slechts worden gelden en fondsen; de laatste, voor zoover zij voorkomen op de lijst, bedoeld bij artikel 92, voorlaatste lid der Ongevallenwet 1901. De zekerheid, bedoeld in het tweede lid, kan ook gedeeltelijk door pand, gedeeltelijk door hypotheek gesteld worden. De interesten van een pand, als bedoeld in het tweede en derde lid, worden door het bestuur der Rijksverzekeringsbank aan dengene, die het heeft gegeven, overgemaakt of met hem verrekend. Indien het pand uit eene geldsom bestaat, wordt deze niet afzonderlijk bewaard, maar in de kas der Rijksverzekeringsbank gestort en worden de interesten berekend op den in artikel 76, onder 3, bedoelden voet. Onder naamlooze vennootschap verstaat deze wet ook een buitenlandsche vennootschap, die in rechtskarakter met de Nederlandsche naamlooze vennootschap overeenkomt. Artikel 75.

Op

de onderneming van een werkgever, die is toegelaten dragen van het in artikel 74 bedoelde risico of tot het overdragen van dat risico, zijn de bepalingen der artikelen 58 tot en met 73 niet van toepassing, behoudens het bepaalde in het eerste lid van artikel 59 betreffende de indeeling der onderneming in eene gevarenklasse, voor zoover die indeeling volgens den in het eerste lid van artikel 8 1 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur noodig mocht zijn voor de berekening van het voor de onderneming verschuldigde aandeel in de admi-

tot

het

nistratiekosten. tot het dragen van het is toegelaten overdragen daarvan, geeft het bestuur der Rijksverzekeringsbank daarvan kennis aan de commissie van aanslag der gemeente, waar de onderneming van dien werkgever is gevestigd. Is de onderneming buiten Nederland gevestigd, doch wordt het bedrijf hier te lande uitgeoefend, dan geschiedt de kennisgeving aan de commissie van aanslag der gemeente, waar hij zijne woonplaats heeft die ter plaatse, waar het bedrijf hier te lande wordt uitgeoefend, met de leiding der werkzaamheden

Indien

een

werkgever

risico of tot het

is

belast.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 554

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken