Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 210

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 210

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

igS te zijn. Toch moet dit werk 's avonds afloopen ten einde devisschers in de gelegenheid te stellen den volgenden dag vroeg weer uit te zeilen nadat het want geaasd is. Ten einde des ochtends zoo vroeg mogelijk te kunnen uitzeilen moeten allen ijverig in de weer zijn. Een grooter aantal jongens is niet beschikbaar voor het werk en ook al ware dit anders, dan zoude het bezwaar zich voordoen, dat de jongens een te gering weekloon zouden verdienen. Het bedrijf is zoo weinig loonend, dat niet dan bij een onafgebroken visschen het eenigszins voordeel geeft. Daarbij doet zich nog de eigenaardigheid voor, dat de jeugdige spieeters en azers zeker zijn van hun w^eekloon, terwijl de visschers en zijne knechts de opbrengst van de vangst deelen na aftrek van alle onkosten. Bij slechte vangst komt het meermalen voor, dat de visschers en de knechts zich met enkele stuivers moeten tevreden stellen, terwijl de spieeters en azers

week ontvangen. Uit bovenstaande mededeelingen blijkt, dat voor de jeugdige personen, die het hoekwant schoonmaken, spieeten en azen het aankomt behalve op verlating van het uur van einde van den arbeid, voornamelijk op het openen van de mogelijkheid om 's ochtends zeer vroeg te beginnen. Dit laatste is noodig in de maanden, waarin de werkzaamheden het drukst zijn, namelijk Augustus, September en October. In die maanden komt men werkelijk handen te kort. Voor de maanden Juli en November kan worden volstaan met de mogelijkheid om tot des avonds lo uur te arbeiden. Tot het toestaan van faciliteiten aan de hoekwantvisschers bestaat wel aanleiding. Gevreesd behoeft niet te worden, dat te veel van de krachten der spieeters en azers gevorderd zal worden. Vooreerst is het geen zeldzaamheid onder visscherlieden om overdag te slapen voldoende rust schijnt mistdien genoegzaam gewaarborgd. Bovendien verschaft ongunstige weersgesteldheid f 4 a f 6 per

;

meermalen gedwongen

rust.

lid zoo min mogelijk en niet dan bij strikte noodzakelijkheid te doen toepassen, wordt voorgesteld te bepalen, dat van die bevoegdheid slechts 35 maal in een kalenderjaar gebruik zal kunnen worden gemaakt. Daarmede is het bedrijf voldoende gebaat. In dit en de volgende artikelen is er voor gewaakt, dat tusschen de werktijden een voldoende rusttijd aan de personen wordt toegekend. Waar ingevolge de bestaande Arbeidswet slechts rust behoefde te worden toegekend na een werktijd van 5 uren wordt thans bepaald, dat zoodanige russtijd na 4 uren arbeid

Ten einde intusschen de bepaling van het tweede

moet worden verleend. Art. 277. In de broodbakkerijen moet op Zaterdag en enkele andere dagen in het jaar veel meer worden gebakken dan op de overige werkdagen. Zulks geeft aanleiding, zooals bij art. 332 zal worden toegelicht, om den arbeid van volwassen mannen op

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 210

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken