Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 124

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 124

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

386

takken der grootvisscherij werkzaam zijn endeels aan min of meer groote zeereizen deelnemen, zullen steeds loon, hetzij in den vorm van geld, hetzij in natura, ontvangen, zoodat zij ingeval van een bedrijfsongeval gewoonlijk aanspraak hebben op een tijdelijke uitkeering.

die in een der

VIERDE AFDEELING. Van de rente of de voorloopige rente aan den

verzekerde, BEDOELD IN DE BEIDE VOORGAANDE AFDEELINGEN, DIE GEENE AANSPRAAK OP TIJDELIJKE UITKEERING

KAN MAKEN. Artikel 56. Het kan voorkomen, dat de door een bedrijfsongeval getroffene geen tijdelijke uitkeering ontvangt, maar reeds dadelijk een rente. Dit zal het geval zijn wanneer reeds spoedig na het ongeval en vóór het tijdstip, waarop het recht op eene tijdelijke uitkeering ingaat, een voorloopig blijvende toestand intreedt. De verzekerde heeft dan geen recht op een tijdelijke uitkeering. Daar nu artikel 55 bepaalt, dat de rente zal ingaan op den dag, waarop de tijdelijke uitkeering is geëindigd, zou er voor den hierbedoelden verzekerde geen tijdstip zijn vastgesteld waarop zijn rente kon ingaan, daar aan hem geen tijdelijke uitkeering is toegekend of daarop voor hem geen aanspraak bestaat. Daarom bepaalt artikel 56, dat voor een dusdanigen verzekerde, die gedurende meer dan twee opeenvolgende dagen na het ongeval gedeeltelijk of geheel ongeschikt is tot werken, de rente of voorloopige rente zal aanvangen met den dag waarop zijne tijdelijke uitkeering zou aanvangen, indien hij daarop aanspraak had

kunnen maken. Het kan ook voorkomen, dat een verzekerde, als bedoeld in de tweede en derde afdeeHng, geen tijdelijke uitkeering heeft ontvangen, doordat de gevolgen van het ongeval zich eerst na het tijdstip, waarop de aanspraak op eene tijdelijke uitkeering is geëindigd, hebben geopenbaard. In dit geval zal hij eene rente of voorloopige rente ontvangen over de dagen van zijne ongeschiktheid tot werken te rekenen van den dag, waarop hij aanspraak op eene tijdelijke uitkeering had kunnen maken indien de gevolgen van het ongeval zich reeds spoedig na het ongeval hadden geopenbaard.

De regeling van artikel 56 is niet van toepassing op den vasten zeevisscher, die op of na zijn laatste zeereis door een bedrijfsongeval wordt getroffen. Deze zeevisscher kan in geen geval aanspraak maken op eene tijdelijke uitkeering; bij hem gaat de rente of voorloopige rente in na afloop van het seizoen, zoodat hij niet behoeft te worden schadeloosgesteld over den daaraan voorafgaanden tijd. Een volontair, die geen loon verdient en du ook geen tijdelijke uitkeering zou ontvangen mag niet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 124

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken