Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 274

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 274

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

202

wagens moeten gesloten zijn, opdat de personen, die door den dienst bij het vervoer van het rijtuig op het platform moeten staan, beschut zijn tegen nadeelige invloeden van het weer. Ter bescherming van het leven der arbeiders komen de veiligheidsmaatregelen in hoofdzaak neer op die, welke ook voor andere landen gelden, nl. het voorkomen van gevaarlijke aanraking met machines, machinedeelen en werktuigen daarmee in verband staande; voorts bevat de wet eenige voorschriften betreffende vereischte reddingsmiddelen bij brandgevaar, terwijl de inspecteur van den arbeid zal hebben te beoordeelen of een bepaald systeem van reddingsmiddelen, afwijkende van het bij de wet voorgeschrevene, voldoende kan worden geacht. Hij geeft daaromtrent eene schriftelijke verklaring af. Ten slotte kan de inspecteur het werken van defecte of, naar zijne meening, versleten machines in het belang van de veiligheid der arbeiders verbieden.

AUSTRALIË. Victoria.

Eene fabriek of een werkplaats moet gedurende den

dat het bedrijf wordt uitgeoefend, niet dermate overbevolkt dat hierdoor de gezondheid van de arbeiders geschaad kan worden voorts moet voor iederen arbeider eene vrije luchtruimte beschikbaar zijn en de ventilatie moet zoo ingericht zijn, als

tijd,

zijn,

;

den Openbaren Gezondheidsraad wordt voorgeschreven, ledere fabriek of werkplaats moet zoo geventileerd zijn, dat alle door de uitoefening van het bedrijf ontwikkelde, voor de gezondheid nadeelige gassen dampen, stoffen en andere verontreinigingen van de lucht onschadelijk gemaakt worden. In de arbeidslokalen mag door niemand, zonder onderscheid van geslacht of ouderdom, de maaltijd genuttigd worden. Voorts zijn verschillende veiHgheidsmaatregelen ter bescherming van het leven der arbeiders voorgeschreven, als bepalingen door

>

voorkoming van ongelukken door het in aanraking komen met machines of machinedeelen, stoomketels, drijfriemen, verbod voor personen beneden i8 jaar en vrouwen om in beweging zijnde machines schoon te maken of arbeid te verrichten tusschen deelen van die machines. Al deze bepalingen zijn ontleend aan, meestentijds zelfs gelijkluidend met nog van kracht zijnde of opgeheven veiligheidsmaatregelen der Engelsche wetgeving.

ter

Nieuw-Zseland. Met betrekking tot de bescherming van de gezondheid der arbeiders in fabrieken zijn in de wet van 8 November 1901 voorschriften gegeven (artt. 41—49), ^yelke in hoofdzaak overeenstemmen met die, welke in de wetgeving van andere landen voorkomen. Zij betreffen de bevordering der zindelijkheid, het verwijderd houden van voor de gezondheid schadelijke gassen, dampen en stoffen uit de fabriekslokalen, het verbod van overbevolking der lokalen, de ventilatie, het verstrek-

i

'

j

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 274

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken