Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 269

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 269

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

325

met bezwaren gepaard gaan en

daarbij hetgeen zeker vaak den werkgever bekend worden. Men zie daarbij niet over het hoofd, dat de onder i. en 3 voorgestelde vereischten meer in het bijzonder de strekking hebben den arbeider steeds in de gelegenheid te stellen het reglement niet wenschelijk

is

te achten

.

te raadplegen, terwijl de eisch sub. 2 . voorgesteld is om belangstellenden derden de gelegenheid te verschaffen van den inhoud van het reglement kennis te nemen. Aan dezen zal een gang naar de griffie van het kantongerecht niet te veel moeite kosten. In verband hiermede lag het niet in de bedoeling dat de inzage van het reglement kosteloos geschieden zou. Er pleit geene afdoende reden voor, de inzage van arbeidsreglementen vrij te stellen van kosten, welke op de kennisneming van andere

stukken geheven worden. Tegen de verplichte toezending aan den betrokken inspecteur van den arbeid, en aan de Kamer van arbeid schijnt op zich zelf geen bezwaar te bestaan, doch de ondergeteekende vermeent haar niet in het ontwerp te mogen opnemen èn wegens het sterk op den voorgrond tredend publiekrechtelijk karakter dezer verplichting èn met het oog op de wenschelijkheid, het aantal vereischten voor de geldigheid van het arbeidsreglement zooveel mogelijk te beperken. Art. 1637^ [nieuw art. 1637 s). Het voorschrift van art. 1637 £ van het Regeeringsontwerp van 1 90 1 paste volkomen in het stelsel van dat ontwerp, hetwelk de contractueele natuur van het arbeidsreglement niet aanvaardde; is het reglement slechts een samenstel van voorschriften, door den werkgever voor de regeling der werkzaamheden vastgesteld, dan is het duidelijk, dat die regelen terzijde worden gesteld door eene daarmede strijdige overeenkomst met een arbeider gesloten. Wanneer echter het reglement wordt erkend als feitelijk een contract tusschen den werkgever en iederen arbeider, op wien het van toepassing is, dan moet dit schriftelijk contract niet door eene mondelinge overeenkomst terzijde gesteld kunnen worden. Dit

is

een eisch van rechtszekerheid. •

Art. 1637 r [nieuw art. 1637 /). Door de leden, die oordeelden dat bij de hier getroffen regeling met de belangen van den arbeider op geheel onvoldoende wijze rekening wordt gehouden, en die blijkbaar de voorkeur gaven aan eene regeling als in het ontwerp-DRUCKER vervat, is vermoedelijk over het hoofd gezien dat ook volgens dat ontwerp de arbeider slechts de keuze heeft tusschen onderwerping aan het gewijzigd reglement en opzegging van den dienst. Inderdaad, wanneer men erkent, dat omstandigheden zich kunnen voordoen, die wijziging van een reglement noodig maken, en daarbij wil aannemen, dat de leiding van eene onderneming moet blijven berusten bij den werkgever, dan moet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 269

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken