Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 263

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 263

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

253

De

van het bestuur der staatliche Anstalt worden Minister van Binnenlandsche Zaken. In het bestuur hebben zitting: vertegenwoordigers van werkgevers en werkHeden, in gelijk aantal, verder verschillende deskundigen op het gebied van hygiène, industrie, verzekeringswezen enz. De Anstalt is in het bijzonder belast met aangelegenheden van financieelen aard, met het nemen van maatregelen voor de genezing van verzekerden en rentetrekkers, met het oprichten van herstellingsoorden enz. nen.

leden

benoemd door den

De

renten worden vastgesteld door een invaliditeitsrentecomZij bestaat uit drie leden, waarvan de voorzitter benoemd wordt door de „politische Landesbehörde" en de overige leden (één vertegenwoordiger der werkgevers en één der werklieden)

missie.

gekozen worden door de Handels- und Gewerbekammem en andere soortgelijke organen (voor de verkiezing van het lidwerkgever) en door de verzekerden, die leden zijn van het bestuur der ziekenkas (voor de verkiezing van het lid-werkman). De Staatliche Anstalt is bevoegd een verzekerde eene bijzondere geneeskundige behandeling te doen ondergaan, ten einde dreigende invaliditeit te voorkomen of de invaliditeit van rentetrekkers te doen verminderen. De beslissing van geschillen wordt opgedragen aan tweeërlei organen. Alle geschillen, welke betrekking hebben op aanvragen om uitkeeringen behooren tot de competentie van de scheidsgerechten. In de overige geschillen zijn de „politische Behörde" de bevoegde rechters. De voorzitter van het scheidsgerecht is een rechtelijk ambtenaar, en wordt benoemd door den Minister van Justitie. De beide andere leden behooren tot den kring der werkgevers en werklieden en worden voor den tijd van zes jaren benoemd door het hoofd van de „politische Landesbehörde " De beslissingen der scheidsgerechten zijn vatbaar voor hooger beroep en kunnen gebracht worden voor het „Obergericht für Arbeiterversicherung", dat bestaat uit leden door den Keizer te benoemen, voor de eene helft uit rechterlijke en voor de andere helft

uit administratieve

staatsambtenaren.

De ouderdomsverzekering is in Finland aan enkele Finland. kassen overgelaten, waarvan de meesten ook ondersteuningen van anderen aard geven. De meeste pensioenen worden gegeven aan de nagelaten betrekkingen van den verzekerde, slechts een zeer gering deel komt ten goede aan de oude verzekerden zelf. Er bestaat eene verordening van 2 Sept. 1897, waarbij de ondersteuningskassen voor arbeiders aan enkele voorschriften worden onderworpen, waardoor die kassen sinds de invoering der verordening verplicht zijn geworden haar statuten te herzien naar het voorbeeld van een „Musterstatut" ontworpen door den Inspecteur voor het verzekeringswezen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 263

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken