Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 92

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 92

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

354

gevolg is geweest van een dergelijk ongeval en geven dus aanspraak op eene rente aan de nagelaten betrekkingen van dien vermiste, zonder dat een nader onderzoek noodig is. In de tweede plaats veronderstellen de artt. 12 en 13, dat de verzekerde overleden is, zoo maar de termijn bij de algemeene maatregelen van bestuur gesteld, is verloopen. Er is dus om de bepalingen van dit ontwerp te kunnen inroepen, geen rechterlijke verklaring van vermoedelijk overlijden noodig en de termijnen, bij het Burgerlijk Wetboek of bij de bovenbedoelde wet van Juli 1854 gesteld, behoeven niet in acht te worden genomen. De 9 algemeene maatregelen van bestuur, bedoeld in de artt. 12 en 13, kunnen de termijnen zoodanig stellen, dat rekening wordt gehouden met het soort van vaartuig en met het bedrijf, waarv^oor dat vaartuig gebezigd wordt. Deze termijnen dienen zoo kort mogelijk te worden gesteld om de nagelaten betrekkingen niet al te lang zonder inkomsten te laten.

Artikelen 14 tot en met 20. In het algemeen gedeelte dezer toelichting is er reeds op gewezen, welke overwegingen er toe geleid hebben v^oor de volgens dit ontwerp verzekerden niet het werkelijk verdiende loon als grondslag der schadeloosstellingen

en der premiebetaling aan te nemen, maar daarvoor als maatstaf gebruiken een vooraf vast te stellen bedrag, dat als gemiddelde verdienste per dag geacht kan worden het dagloon van den verzekerde te vertegenwoordigen. te

Artikelen 14 en 15. Eene bepaling, weUce aangeeft wat voor de toepassing dezer wet onder loon wordt verstaan, is noodig met het oog op de bepalingen van de tweede paragraaf van Hoofdstuk III en van het bepaalde in art. 86. De definitie van loon, in het eerste lid van art. 14 gegeven, wijkt af van die in het eerste Hd van art. 5 der Ongevallenwet 1901. Deze afwijking is noodzakelijk omdat bedoeld art. 5 alleen zegt wat onder loon van den werkman is te verstaan, terwijl in daar ook de kleine werkgever tot de verzekerden het ontwerp behoort tevens dient te worden aangegeven wat onder loon van den werkgever is te verstaan. Loon omvat alles wat de verzekerde ontvangt als vergoeding voor zijn arbeid. Daaronder vallen dus ook het handgeld (fooi), dat de visscher bij de aanmonstering ontvangt, de voeding en het logies aan boord. Een ondernemer, die zelfstandig de zeevisscherij uitoefent, verdient geen loon. Wil men bij hem van loon spreken, dan zou daaronder zijn te verstaan de netto-winst, die hij na aftrek van alle onkosten, ten eigen bate geniet. Practisch is dit loon uiterst moeilijk vast te stellen. Men zou moeten nagaan, wat die schipper bruto verdiende daarvan zou moeten worden afgetrokken, hetgeen

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 92

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken