Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 486

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 486

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

474 in deze wet strafbaar gesteld feit, de door dezen verlangde inlichtingen te geven omtrent zaken en feiten, de naleving van deze wet betreffende.

van een

Artikel 10.

Met hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden wordt gestraft: a.

b.

artikel 2, eerste hd of van het ingevolge den algemeenen maatregel bepaalde;

overtreding van

artikel

i

het

onder niet

7i

in

voldoen

aan een

ingevolge

deze

wet gegeven

voorschrift c.

overtreding van artikel 8 of artikel

9.

Indien tijdens het plegen van het feit geen twee jaren zijn verloopen sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens eene overtreding, als hiervoor onder a, b oi c genoemd, onherroepelijk is geworden of de opgelegde boete is betaald, kunnen de straffen worden verdubbeld. Artikel

11.

het opsporen van de in het vorige artikel bedoelde overtredingen zijn, behalve de bij artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de marechaussee, alle overige ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, alsmede de inspecteur van den arbeid, bedoeld in artikel 3, de onder zijne

Met

bevelen werkzame ambtenaren, alsmede de medisch-adviseur de arbeidsinspectie.

bij

Artikel 12.

bedoelde ambtenaren hebben toegang bouwwerken, waar werkzaamheden onder grooteren dan den atmosferischen luchtdruk zullen worden verricht of worden

De

in het vorige artikel

tot alle

verricht.

De

boschwachters, de beambten der marechaussee, van justitie en de ambtenaren van Rijksen gemeentepolitie beneden den rang van inspecteur der Rijksveldwacht en van commissaris van politie, behoeven daartoe, voor zoover hun de toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, een schriftelij ken bijzonderen last van den burgemeester of van den kantonrechter. Wordt aan de in het vorige artikel bedoelde ambtenaren de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping van den sterken arm. veld-

en

niet zijnde hulpofficier

Artikel

13.

De in artikel 1 1 bedoelde ambtenaren zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun in plaatsen, waar zij krachtens het vorige artikel binnentreden, omtrent het daar uitgeoefend wor-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 486

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken