Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 544

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 544

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

6oo

Het lot bepaalt den tijd waarop elk lid of plaatsvervangend naar den rooster aftreedt. De aftredenden zijn dadelijk herbenoembaar.

lid

Artikel 33.

De leden en plaatsvervangende leden kunnen ten allen tijde hun ontslag nemen, hetwelk door hen wordt ingezonden aan den gemeenteraad. Hij,

die

ontslag heeft aangevraagd,

nemen, totdat Hij,

die

zijn

blijft zijne functie waaropvolger zijne benoeming heeft aangenomen.

tusschentijds

waarop degene, moeten aftreden.

in

is

benoemd,

wiens plaats

hij

af op het tijdstip benoemd, zou hebben

treedt is

Artikel 34.

De leden en plaatsvervangende leden, welke door den gemeenteraad zijn benoemd, leggen, alvorens hunne werkzaamheden tot uitvoering dezer wet aan te vangen, ten overstaan van den voorzitter, den volgenden eed of belofte af: „Ik zweer (beloof), dat ik, als lid (plaatsvervangend lid) van de commissie van aanslag voor de landbouwbedrijven, overeenkomstig de bepalingen der wet met nauwgezetheid en onpartijdigheid en volgens mijn geweten zal handelen en dat ik, hetgeen ik in mijne hoedanigheid van lid (plaatsvervangend lid) van bovenbedoelde commissie verneem zal geheim houden. Zoo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)." Van deze handeling wordt proces-verbaal opgemaakt. Wegens het afleggen van den eed of belofte en het opmaken van het proces-verbaal zijn geen kosten verschuldigd. Bij herbenoeming wordt geen nieuwe eed of belofte gevorderd, doch wordt van de vroeger afgelegde verklaring door den voorzitter op de nieuwe akte van aanstelling melding gemaakt. Artikel 35.

Aan eene commissie van aanslag kan door Ons een secretaris worden toegevoegd, zoo noodig, op eene door Ons te bepalen bezoldiging.

Artikel 36.

De gemeente

voor de vergaderingen der commissie van aanslag een geschikt lokaal, zoo noodig verwarmd en verlicht, stelt

kosteloos beschikbaar.

De

helft der

bezoldiging van den secretaris

komt

ten

laste

van het Rijk. Artikel 37.

De

van de commissie van aanslag worden vergadering genomen.

besluiten

voltallige

in

eene

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 544

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken