Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 204

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 204

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

2ÓO wekelij ksche, maandelijksche, drie-maandelijksche betaling van loon zal moeten plaats vinden. In het laatste geval scheen het noodig, dat de afstand wordt aangewezen, die er mag zijn tusschen den afloop van de arbeidsperiode en den dag, waarop het loon over die periode wordt uitbetaald. Verder werd er de aandacht op gevestigd, dat bij art. 1638 q van de gedachte is uitgegaan, dat in dit artikel een bepaalde dag voor de uitbetaling van het loon wordt aangewezen ten onrechte echter, omdat hier slechts termijnen van uitbetaling worden genoemd. Waar art. 1638 q op het niet in acht nemen van den ;

bedoelden dag voor den werkgever eene gevoelige straf stelt, mag onzekerheid te dezen aanzien niet blijven bestaan. Er waren leden, die hier opnieuw betoogden, dat eene regeling als in het ontwerp-DRUKKER, waarbij de loonen naar de hoegrootheid worden onderscheiden, de voorkeur verdient boven de hier voorgestelde, waarbij het onderscheidingskenmerk in den tijd der vaststelling is gezocht. Het thans gekozen kenmerk kan te veel aanleiding tot ontduiking geven. Sommige leden keurden in de voorgedragen regeling af, dat zij niet de zekerheid verschaft, dat laag bezoldigde arbeiders ten minste eenmaal in de week zullen worden uitbetaald. Naar aanleiding van deze opmerking werd er van andere zijde op gewezen dat, zooals de in onderscheidene landen opgedane ervaring leert, eene bepaling van dwingenden aard van deze strekking niet is door te voeren en eene bevoegdheid voor den werkgever om desgewenscht zijne arbeiders eenmaal in de veertien dagen hun loon te kunnen voldoen, in de practijk onontbeerlijk blijkt.

De redactie van dit voorschrift werd niet algegevonden; in het bijzonder begreep men niet de woorden in den vijfden regel: „is vastgesteld". Gevraagd werd of hier wellicht is bedoeld: „gewoonlijk wordt vastgesteld", en zoo neen, door wien dan dit loon zal zijn vastgesteld. Art. 1638 m.

meen

duidelijk

Art. 1638 n. Ook hier weer werd de aandacht gevestigd op de handelsreizigers, wier loon niet valt onder de gegeven omschrijving, en op wie ook, naar sommigen meenden, de beide vorige artikelen niet van toepassing zullen zijn. Opgemerkt werd, dat het aanbeveling zou verdienen, de uitdrukking „eenmaal in het jaar" aan het slot van het artikel, door: „eenmaal per jaar" te vervangen, omdat de uitbetaling niet juist behoeft en ook in den regel niet zal kunnen plaats vinden in het jaar, waarover de omzet, opbrengst of winst wordt berekend.

Art. 1638^. De aandacht werd gevestigd op de naar sommiger oordeel juiste opmerking in het meer vermelde adres van het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 204

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken