Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 131

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 131

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

;

393

verband met de toelichting op het derde lid opgemerkt, dat de premie over geen langer tijdvak dan over 309 dagen mag worden geheven. Immers de verzekerde heeft een dagloon, dat berekend is naar den grondslag Vierde

van

X ,

In

lid.

artikel

i6

waarbij

x

zij

het jaarloon

voorstelt.

De

geldelijke

schade-

309 loosstelling wordt niet gegeven over Zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen, zoodat ook geene premie mag

worden geheven over de dagen waarop geene schadeloosstelling wordt toegekend. De in dit lid voorgestelde redactie is het gevolg van de omstandigheid, dat in de zeevisscherij de Zondagen niet altijd als rustdagen voor den zeevisscher zijn te beschouwen. Zijn rusttijd breekt eerst aan als hij aan den wal komt. Voor den zeevisscher bestaat dus de week dikwijls uit zeven werkdagen daar hij echter slechts over zes dagen per week eene geldelijke schadeloosstelling kan ontvangen en zijn dagloon eveneens daarmede in overeenstemming is gebracht, dient de premiebetaling conform te worden geregeld en bepaald te worden, dat over een tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen, waarover de premiebetaling loopt, slechts premie verschuldigd is over zes dagen. De algemeen erkende Christelijke feestdagen komen eveneens niet in aanmerking bij de vaststelling van het dagloon en de toekenning der schadeloosstelling. Vandaar dat zij ook bij de premiebetaling

zijn

uitgezonderd.

Vijfde lid. Waar de verzekerde werkman gedurende de zeereis geheel of gedeeltelijk loon derft en daarvoor vergoeding ontvangt, hij geen loon verdient en waarop wordt schadeloosgesteld, ook geene premie te worden betaald. Voor de toelichting van het laatste lid zij verwezen naar de toelichting op de artikelen 32 en 33.

behoort over de dagen, waarop hij

Artikel 85. Daar een verzekerde recht op schadeloosstelling kan doen gelden ingeval hij door een ongeval wordt getroffen, terwijl hij ten gevolge van overmacht tijdens eene zeereis gedwongen is zich ergens anders op te houden dan op zijn zeevisschersvaartuig, zoo dient ook over dien tijd premie te worden betaald. Hij wordt geacht in dien tijd in dezelfde onderneming werkzaam te blijven waarin hij vóór de overmacht werkzaam was en dezelfde werkzaamheden te verrichten als hij placht te doen, zoodat dezelfde premie voor of, zoo hij een verzekerde werkgever is, door hem wordt betaald. Laatste lid. Ook voor dezen verzekerde behoort geene premie betaald te worden over de dagen waarop hij aanspraak kon maken op eene tijdelijke of andere geldelijke uitkeering, daar hij op die dagen tengevolge van het ongeval niet zal kunnen werken en dus geene vergoeding voor zijn arbeid kan ontvangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 131

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken