Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 506

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 506

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

494

verhoogden luchtdruk waren gebracht en daarna zeer langzaam en geleidelijk waren uitgeschut. Uit den aard der zaak blijft verschil van gevoelen mogelijk over de vraag of het ontwerp van wet zich behoort te bepalen tot het aangeven der punten, welke in een algemeenen maatregel moeten worden geregeld dan wel of het die meer nauwkeurige regeling zelf moet bevatten. Werd het tweede stelsel gevolgd dan zoude vooreerst van beveiliging van caissonarbeiders nog geen sprake kunnen zijn. Reeds eenigen tijd, voordat het ontwerp van wet aan de Kamer ter overweging was aangeboden, waren eenige deskundigen bezig aan het ontwerpen van den algemeenen maatregel, dien art. i van het ontwerp op het oog heeft. Daarbij eischten zoovele punten grondig onderzoek, dat het concept van den algemeenen maatregel nog niet gereed is. Had nu met het opmaken van een wetsontwerp moeten zijn gewacht tot daarin eene nauwkeurige regeling van al hetgeen ter beveiliging van caissonarbeiders moet worden in acht genomen, had kunnen worden neergelegd, dan had op dit oogenblik dat wetsontwerp het departement van den ondergeteekende nog niet kunnen verlaten. Reeds in verband hiermede verdient het stelsel, hetwelk in het ontwerp is neergelegd, verre de voorkeur. Dat dit stelsel weinig zoude overeenkomen met dat van het ontwerp- Arbeidswet 1904 kan niet worden toegegeven. In dat ontwerp zijn tal van voorschriften uit bestaande algemeene maatregelen van bestuur overgenomen en zelfs zeer ondergeschikte punten zijn in dat ontwerp opgenomen. Zulks is echter geschied, zooals in de Memorie van Toelichting is medegedeeld, omdat genoegzaam ervaring is verkregen om tal van bepalingen in de wet zelve te kunnen opnemen. Bij de maatregelen, die noodig zijn ter beveiHging van caissonarbeiders, is dit geheel anders. Bepalingen bestaan dusver niet en uit den aard der zaak hebben de ambtenaren der arbeidsinspectie slechts weinig ervaring kunnen opdoen op het gebied van caissonarbeid. Ten aanzien van de hier besproken vraag sluit de ondergeteekende zich blijkens het bovenstaande geheel aan bij het gevoelen der vele leden, die het stelsel van het ontwerp krachtig in bescherming namen. Het ligt geheel in de bedoehng van den ondergeteekende om aan de bij algemeenen maatregel vast te stellen regeling een voorloopig karakter te geven. Zelfs wenscht hij aan de wet geen ander karakter te geven. Hij heeft toch het voornemen om in de nieuwe Arbeidswet bepalingen op te nemen tot beveiliging van caissonarbeiders. Die bepalingen behooren toch in die wet te huis. Intusschen kan niet op het tot stand komen der nieuwe Arbeidswet worden gewacht de belangen der hier bedoelde personen eischen een spoedig tot stand komen van beschermende bepalingen. Daarin werd aanleiding gevonden tot indiening van het ontwerp. In verband daarmede zal de nu aan de orde zijnde regeling in de wet evenzeer als de uit te vaardigen ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 506

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken