Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 113

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 113

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

lOI zijn bedrijf doet bewerken of verwerken, kan de betrekking tusschen den tehuiswerker en den werkgever worden aangemerkt als van zoo nauwen aard, dat de laatste voor de naleving van menigen eisch aansprakelijk kan worden gesteld. Pleegt de tehuiswerker van meerdere personen ten behoeve van dus niet ten hun bedrijf of wel van een of meer particulieren behoeve van eenig bedrijf — voorwerpen ter bewerking of verwerking te ontvangen, dan moet hij aangemerkt worden zelf hoofd of bestuurder van eenig bedrijf te zijn. Bezwaarlijk kan dan de aansprakelijkheid worden gelegd op de verschillende personen, die voorwerpen doen bewerken en verwerken. In het algemeen toch is het gewenscht om de aansprakelijkheid te leggen niet op meerdere personen te gelijk want een gedeelde verantwoordelijkheid brengt mede eene beperkte verantwoordelijkheid. Het artikel, hetwelk de aansprakelijkheid regelt voor den toestand, waarin zich de fabrieken en werkplaatsen der tehuiswerkers bevinden, is zoodanig geformuleerd, dat die aansprakelijkheid alleen dan niet op den werkuitgever rust, wanneer het bewijs zal zijn geleverd, dat de tehuiswerker zelf hoofd of bestuurder is en dat hij van meer dan één persoon voorwerpen pleegt te bewerken of te verwerken. Deze regeling is billijk met eene regeling van minder ver gaande strekking kan niet worden volstaan. Wel kan zich nu het geval voordoen, dat iemand, die zoude kunnen worden aangemerkt als hoofd of bestuurder eener eigen inrichting, toch niet aansprakelijk zal zijn voor de naleving van de voorschriften van het vierde hoofdstuk, maar zulks is noodzakelijk om voor de hand liggende kwade practijken te keeren. Het geval immers is denkbaar en heeft zich ook in de practijk voorgedaan, dat een chocoladefabrikant alle blikken bussen, die hij voor de verpakking van zijn product behoeft, in een of meer inrichtingen laat maken, terwijl deze inrichtingen uitsluitend voor den chocoladefabrikant producten maken. Schijnbaar zoude in dergelijk geval de blikslager-patroon aansprakelijk gesteld kunnen worden, maar als dit geschiedde zouden misbruiken op groote schaal zijn te vreezen. Of iemand, die uitsluitend voor éénen fabrikant werkt, moet worden aangemerkt als patroon dan wel als arbeider, valt dikwijls zeer moeilijk te beslissen en wanneer er een groot belang bij is om dien persoon niet als arbeider maar als patroon aan te merken, ten einde de aansprakelijkheid van den werkgever af te wentelen, dan is het vrij zeker, dat in tal van gevallen een belangrijk aantal patroons zoude opkomen, dat inderdaad behoort tot de arbeiders. De sigarenmakers in Kampen zouden hoogst waarschijnlijk alle moeite aanwenden om te worden aangemerkt als de aansprakelijke personen. En zooals uit het boven opgemerkte blijkt, is het wenschelijk om zoolang mogelijk vast te houden aan het denkbeeld om den werkuitgever aansprakelijk te doen zijn omdat het te huis laten werken buiten zijne inrichting aan

behoeve van

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 113

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken