Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 172

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 172

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

228

naar de bepalingen van het ontwerp-DRUCKER aan den minderjarige van achttien jaren zal worden geschonken, in menig geval er toe zal leiden, dat de voltooiing van eene opvoeding wordt

belemmerd of vertraagd en dat nog wel ten gevolge van het toegeven door den minderjarige aan een tijdelijke gril, waartegen de ouders of voogden meestentijds onmachtig zullen zijn zich te verzetten. Men dacht hier bijv. aan jongelieden, die plotseling lust opvatten voor het tooneel en, de hun toegedachte opleiding in den steek latend, eene arbeidsovereenkomst als tooneelspeler aangaan. Hiertegenover werd opgemerkt, dat in zulke exceptioneele gevallen de wettelijke vertegenwoordiger volgens art. 1639 c kan tusschen beide komen desnoods zou de redactie van dat artikel ;

nog eenigszins kunnen worden verruimd. Eenige leden wenschten te zien bepaald, dat de arbeidsovereenkomst van een minderjarige steeds schriftelijk moet worden aangegaan en door zijnen wettelijken vertegenwoordiger moet worden geteekend. In het derde lid van art. 1637 g wordt aan den minderjarige de verplichting opgelegd den werkgever op diens verzoek ten door hem zelven of zijnen wettelijken vertegenwoordiger gewaarmerkt afschrift van de schriftelijke machtiging tot het aangaan van eene arbeidsovereenkomst te verschaffen. Aangezien immers in het waarmerken door den minderjarige zelven, die bij voorbeeld dertien jaar kan zijn, voor den werkgever niet de minste waarborg kan zijn gelegen, werd schrapping van de woorden „hem zelven of" in overweging gegeven. Van verschillende zijden werd opgemerkt, dat de bepaling van het laatste lid van art. 1637 S te ru i m is geredigeerd en ook hier niet genoegzaam schijnt te zijn bedacht, dat die bepaling zal gelden niet alleen voor minderjarigen, die ouder zijn den achttien jaren, maar ook voor hen, die dien leeftijd nog niet hebben bereikt. Gevolg immers van de bepaling zal zijn, dat bijv. een veertienjarige arbeider eigenmachtig een rechtsgeding zal kunnen aanvangen en eene arbeidsovereenkomst zal kunnen opzeggen. Terwijl sommige leden de bepaling van art. 1637 h zouden willen nebben geschrapt, omdat zij vreesden dat minderjarigen dienstbetrekkingen zullen aanvaarden, voor hun zedelijk leven en in het algemeen voor hun toekomst verderfelijk, zonder dat hunne wettelijke vertegenwoordigers hiertegen in voldoende mate zullen kunnen waken, waren vele anderen van oordeel dat de bedoelde bepaling in het stelsel van het ontwerp niet kan worden gemist. Sommige voorstanders van de bepaling achtten echter den daar gestelden termijn van veertien dagen veel te kort zij vreesden, dat het den vader of voogd niet steeds in zoo korten tijd zal gelukken te ontdekken in welke dienstbetrekking de minderspoedigste een

:

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 172

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken