Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 374

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 374

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

302 de opleiding geregeld wordt, eene verklaring aangaande de personen, die tot examens kunnen worden toegelaten, bezwaar-

stuk, lijk

kan worden gemist.

Art. 49. De hier aan de krachtens art. 24 ingestelde commissie opgelegde taak van examineerend college deed, naar van verschillende kanten werd opgemerkt, nog duidelijker de noodzakelijkheid in het oog springen om eenige wettelijke w^aarborgen voor eene goede samenstelling der commissie in het leven te roepen. Eenige leden zouden de commissie bij het afnemen van examens steeds willen doen bijstaan door deskundigen en drongen er daarom op aan, dat de woorden „al of niet" worden geschrapt. Anderen wezen er op, dat het

al

of niet wenschelijke of noodzakelijke

daarvan eerst zal kunnen worden beoordeeld, wanneer men de wijze der samenstelling van de commissie kent. Voorts werd gevraagd, of het wel aanbeveling verdient die deskundigen uitsluitend te doen aanwijzen door de commissie, omtrent wier aard en samenstelling men nog geheel in den blinde tastte, en of het niet beter ware die aanwijzing ten minste voor een gedeelte aan de Overheid op te dragen. Herinnerd werd aan de moeilijkheden, waarmede men in Duitschland te kampen heeft om behoorlijke commissiën voor de gilde-examens te verkrijgen op enkele plaatsen is er, meende men te weten, zelfs toe moeten worden overgegaan, aan het eigenlijke examen een examen van de examinatoren te doen voorafgaan. Sommige leden hechtten weinig aan het examen, en de Memorie van Toelichting, die nog meer examens in het vooruitzicht stelt, deed hun tegenzin daartegen nog toenemen. De examens zouden toch geen waarborgen voor degelijkheid opleveren en evenals de daaraan verbonden titels slechts geschikt zijn om eigenwaan aan te kweeken. Tot dusver is het terrein van den handwerkersarbeid van de examenwoede, welke schier op elk ander gebied heerscht, bevrijd gebleven, en men zou wenschen dat dit zoo bleef. De nijverheid toch ontwikkelt zich naar wisselende behoefte en verplichte examens kunnen op een dergelijke ontwikkeling alleen belemmerend werken. Enkele leden vreesden bovendien, dat het kon voorkomen, dat eene commissie, uit mannen van het vak samengesteld, hare eischen zeer hoog zou stellen alleen met de bedoeling concurrenten te weren. Er waren echter andere leden, die meenden, dat, hoewel veelheid van examens een te keeren kwaad is en hoewel veel zal afhangen van de wijze waarop zij worden ingericht, nochtans in het stelsel, dat de Regeering zich heeft gekozen, examens niet ;

geheel kunnen worden gemist. Ook werd de meening uitgesproken, dat aan een diploma, uitgereikt door een patroon, hoogere waarde zou worden toegekend dan aan een dergelijk stuk, afkomstig van eene commissie. De eer der patroons zou met het aanzien der door hen onderteekende

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 374

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken