Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 212

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 212

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

200 Art. 281. De steenbakkerijen zijn ten zeerste afhankelijk van het weer. In een seizoen komen gemiddeld slechts honderd dagen voor, die voor het bedrijf bruikbaar zijn in dien zin, dat er gewerkt kan worden. En zelfs op die dagen maakt het weer gedurende langer of korter tijd den arbeid onmogelijk. In den overschietenden tijd moet al het werk op de steenbakkerij worden gedaan. In verband met een en ander schijnt er geen bezwaar tegen te bestaan, om de 10 werkuren te kunnen verdeelen tusschen 4 uur des voormiddags en g uur des namiddags. Intusschen wordt dat slechts mogelijk gemaakt voor jongens, die hun veertiende jaar hebben voleind. De arbeid te doen voortduren tot 9 uur des namiddags wordt geoorloofd aan jongens, meisjes en vrouv/en; het aanvangsuur blijft dan echter op zijn vroegst op 5 uur bepaald. Eene andere regeling is noodig in steenbakkerijen, die met dag- en nachtploeg werken. In die steenbakkerijen begint de arbeid op zijn vroegst om 3 uur des morgens en eindigt om 9 uur des namiddags. De beide ploegen werken dan: ploeg I van 3 uur v.m. tot 7 uur v.m. en van 12 uur 's middags tot 5 uur n.m. ploeg II van 7 uur v.m. tot 12 uur 's middags, en van 5 uur n,m. tot 9 uur n.m. Die indeeling van den dag maakt het mogelijk, dat elke ploeg niet langer dan 9 uur per etmaal werkt en in die omstandigheid vindt de ondergeteekende aanleiding om de aangegeven werktijden geoorloofd te verklaren. Bij die arbeidsverdeeling is het mogelijk om een onafgebroken rusttijd te verzekeren van 5 uren. Het artikel is zoodanig geredigeerd, dat de hierboven aangegeven dcigverdeeling verplichtend is, wanneer van art. 272 ten behoeve van de steenbakkerijen wordt afgeweken. In de inrichtingen, waar met dag- en nachtploeg wordt gewerkt, is het noodig, dat het zoogenaamde opsnijden en opzetten kan voortduren tot 's avonds 9 uur. Dit werk toch begint eerst, wanneer de overige arbeiders eenigen tijd bezig zijn geweest. Voorts is voor de steenbakkerij eene uitzondering noodig, bij gemis waarvan in een oogenblik de geheele voorraad steen kan bederven. Wanneer de weersgesteldheid zulks noodzakelijk maakt, moeten jongens, meisjes en vrouwen ook buiten de werktijden de reeds gevormde steenen mogen toedekken. Gemiddeld is dergelijk werk een 6-tal keeren per seizoen noodig; het werk duurt ten hoogste een half uur. Ten slotte is uitgedrukt, dat van de regeling van art, 272 niet kan worden afgeweken wanneer het drogen der steenen niet in de open lucht, maar op kunstmatige wijze plaats heeft. Art. 282. De arbeid in inrichtingen tot bereiding van verdichte is afhankelijk van het tijdstip, waarop de melk wordt aangevoerd. Wanneer de arbeid van vrouwen en van jongens en

melk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 212

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken