Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 206

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 206

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

halen; hetzelfde geldt, indien de werkman bevoegd is zijn loon voor het geheel af te houden van hetgeen hij ten behoeve van zijn werkgever van derden ontvang^.

De premie wordt dus aan de Bank voldaan zoowel

door den

koffiehuisbediende, die kost en huisvesting van zijn werkgever geniet, maar in geld geen ander loon ontvangt dan de fooien die hij krijgt, als door den agent van een verzekeringsmaatschappij, die hetzij een vast salaris met of zonder percenten hetzij uitsluitend percenten geniet, maar wien door den werk-

gever het recht is toegekend het hem toekomende loon af te houden van de verzekeringspremiën, die hij voor zijn maatschappij int. Of dien agent feitelijk loon uitgekeerd wordt door den werkgever, is onverschillig: de vraag is alleen of overeengekomen is dat hij zich zelf mag betalen uit de gelden, die hij ten behoeve van zijn werkgever ontvangt. Is dus aan dergelijken agent een minimum gegarandeerd en ontvangt hij gedurende eenige maanden ten behoeve van zijn maatschappij minder dan het hem gegarandeerde bedrag, zoodat het verschil hem wordt uitgekeerd door de maatschappij, dan zou deze daarom niet verplicht zijn over die maanden de premiën aan de Bank te voldoen; ingevolge art. 74 rust die verplichting op den werkman, zoodra deze bevoegd is zijn loon voor het geheel af te houden van hetgeen hij ten behoeve van zijn werkgever ontvangt en daarin wordt geen verandering gebracht, doordien hij tijdelijk van derden niet genoeg ontvangt om zich daaruit te kunnen betalen. Moest nu eens de werkman, dan eens de werkgever de premiën voldoen, onzekerheid en verwarring zouden niet uitblijven. Dat de werkman in bedoelde gevallen de geheele premie draagt, is wel is waar niet in overeenstemming met het stelsel van het ontwerp, maar levert weinig bezwaar op, omdat de betrokken werklieden niet tot de meest afhankelijke behooren. Er bestaat geen voldoende reden voor den wetgever om dwingend op te treden tegenover den werkgever. Werd dezen de verplichting opgelegd om de helft der premie aan den werkman te restitueeren, dan zou het niet nakomen dier verplichting strafbaar behooren te zijn en daartoe zijn in dit geval geen termen aanwezig. Overigens staat het den werkman vrij met den werkgever overeen te komen, dat deze een deel in de premie zal betalen, maar de niet-nakoming van dergelijke overeenkomst gaat buiten deze wet om bij verschil zou de burgerlijke rechter moeten :

beslissen.

Zal de werkgever niet verplicht zijn de premie te voldoen voor den werkman, dan is het niet voldoende dat hij den werkman geen loon in geld uitbetaalt: noodig is, dat de werkman loon in geld geniet, hetzij hij dit van derden ontvangt, hetzij hij zichzelf uit hetgeen hij ten behoeve van zijn werkgever ontvangt het loon uitbetaalt. Voor den werkman wiens loon geheel in verstrekkingen in natura, met of zonder huisvesting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 206

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken