Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 112

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 112

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

102

omdat er geen reden schijnt te zijn om aan de van den werkman te twijfelen, dezen tot de verzekering toelaten zonder geneeskundig onderzoek, dan staat de werkman bloot aan het gevaar, dat hem later aanspraak op rente wordt ontzegd, op grond dat hij bij de toetreding reeds invalide was. De werklieden zouden dus onverstandig handelen door zich niet geneeskundig te laten onderzoeken. Zij zouden, al waren zij volkomen valide, zeggen dat zij invalide waren en dusdoende een onderzoek noodig maken. Maar de verplichte verzekering was dan niet uitvoerbaar: alle werklieden geneeskundig te laten onde

commissie,

validiteit

derzoeken is niet mogelijk. Eens aannemende, dat de werkman zijn eventueele aanspraak op rente niet behoort te verliezen, indien hij na het ingaan der verzekering blijvend invalide wordt, ligt de vraag voor de hand of er dan nog reden is voor het vorderen van een wachttijd voor de invaliditeitsrente. Het betalen der premiën, noodig om den wachttijd te vervullen, kan de krachten van een invalide geworden werkman te boven gaan, en het gevolg van een wachttijd zal dus zijn, dat juist de werkman, die financieel in de slechtste omstandigheden verkeert en de grootste behoefte aan ondersteuning heeft, nooit aanspraak op rente krijgt, terwijl de werkman, die niet onvermogend is of ondersteuning van verwanten of anderen geniet, in staat zal zijn den wachttijd te vervullen. En ook indien de invalide den wachttijd kan vervullen, is er in beginsel geen reden om hem, die buiten staat geraakt door arbeid in zijn onderhoud te voorzien, een jaar of langer gebrek te laten lijden of door anderen te laten ondersteunen alvorens hem een rente uit te keeren. Een wachttijd is echter naar de meening van ondergeteekenden noodzakelijk. Gevallen, waarin de regeling onbillijk werkt, kunnen voorkomen, maar zullen zeldzaam zijn. Invaliditeit ten gevolge van ziekte heeft een langzaam verloop; is de invaliditeit het gevolg van een ongeval, dan zal dit in de meeste gevallen een bedrijfsongeval zijn, tegen geldelijke gevolgen waarvan de werkman verzekerd is. Het belang van enkelen rechtvaardigt niet een regeling, die de verzekering niet onbelangrijk duurder zou maken voor de overige verzekerden; dat het belang van enkelen een belangrijken invloed zou uitoefenen op de kosten is slechts schijnbaar een tegenstrijdigheid. De kosten der verzekering zouden in de eerste plaats hooger worden door het onmiddellijk ingaan der rente van de betrokkenen, terwijl zij nu een of twee jaren later in het genot eener rente treden en in dien tusschentijd premiën aan de Bank betalen moeten. Velen van hen, die invalide worden, zullen bovendien nooit rente krijgen omdat zij sterven zullen vóór de wachttijd

kon worden vervuld. De

jeugdigen

leeftijd

en

in

invaliditeit heeft toch, vooral

op

de eerste jaren na het invalide worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 112

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken