Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 510

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 510

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

5 66

bepaalde begrafenisgeld zal dus in vele gevallen hooger zijn dan het door de Rijksverzekeringsbank uit te keeren bedrag.

Artikel 142 {\ste lid). Deze bepaling is opgenomen wegens het nieuwe art. 1638^: van het Burgerlijk Wetboek, dat is voorgesteld in het ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van dienstboden en werklieden en daarmede samenhangende artikelen in dat Wetboek, alsmede in de Wetboeken van Koophandel en van Burgerlijke Regtsvordering, en in de Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (Zitting 1903— 1904. 137).

(2

dat het zijn

Deze regeling

is noodig, omdat het niet zeker is, geval van faillissement van den werkgever, hem verschuldigde loon zal ontvangen, en omdat de werkman loon in elk geval niet op tijd zal ontvangen.

de

lid).

de werkman

in

Artikel 143 (2de

wanneer de behandeling

is

Het bedoelde geval kan zich voordoen, nadat gedurende 180 dagen geneeskundige

lid).

ziekte,

verleend,

nog

niet

geweken

is.

De bedoeling van het artikel is de ziekenkassen beschermen tegen verzekerden, die b.v. lijdende aan eene

Artikel 144. te

chronische

ziekte,

telkens

met

kleinere of grootere tusschen-

zouden aanspraak maken op schadeloosstelling. Een persoon met eene chronische ziekte behoeft veelal niet voortdurend geneeskundige behandeling. In de perioden, gedurende welke deze behandeling niet noodig is, kan de lijder niet gezegd worden ziek te zijn in den zin van art. 2. Wordt na eene periode als boven bedoeld geneeskundige behandeling weer noodig, dan is de lijder weer ziek in den zin van art. 2 en kan dus gezegd worden opnieuw ziek te zijn geworden. Heeft de lijder in het in het tweede lid bedoelde tijdvak geen schadeloosstelling wegens de bedoelde ziekte ontvangen, dan gaat de gewone regel door en kan hij dus b.v. over 180 dagen ziekengeld ontvangen. Schadeloosstelling over 90 dagen, dus geneeskundige behandeling of ziekengeld of beide uitkeeringen samen. poozen

Artikel 145. Reeds bij art. 2 is opgemerkt, dat in geval van eene ziekte, welke is veroorzaakt door een ongeval als hier bedoeld, de schadeloosstelling over de eerste 13 weken door de ziekenkas en verder door de Rijksverzekeringsbank zal worden verleend. Artikel. 146. De ondergeteekende wenscht den verzekeringsplichtige de vrijheid te laten om zich bij eene vrije ziekenkas

bovendien voor 30 percent van het loon te verzekeren. Eene dubbele verzekering, welke ten gevolge zou hebben, dat in geval

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 510

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken