Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 248

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 248

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

;

;

3<M noodzakelijk zijn, is niet meer aangenomen de tijd, waarbij het loon is vastgesteld, doch het bedrag van het loon. (Artt. 1637 u, 1638^, 1638/, 1638^ en 1638 j);

door wijziging der redactie van onderscheidene artikelen, de eerste plaats van de artt. 1638^ en 1638??, is de toepasselijkheid dier bepalingen verzekerd ten aanzien van handelsreizigers, die op provisie werken; 2.

in

de toepasselijkheid der bepalingen van het ontwerp op de 3 beambten en bedienden der spoorwegdiensten is beperkt tot die onderwerpen, welke niet bij reglement geregeld zijn (art. 1637 q .

nieuw) 4

een artikel

.

van

in

art.

den geest der bepalingen 1637 s ontwerp van 1901

1637 n, nieuw);

(art.

5

weder ingevoegd

is

ontwerp-DRUCKER en

41

art.

's

.

om te bedingen dat de arbeider der dienstbetrekking geene concurrentie zal geregeld en beperkt (art. 1637 o. nieuw);

werkgevers bevoegdheid

hem na

het

aandoen,

is

einde

6. voor de geldigheid van het arbeidsreglement is een derde vereischte vastgesteld, overeenkomstig de bepaling van art. 7, i. ?

ontwerp-DRUCKER 7

(art.

1637?-,

3

.,

nieuw);

de boeten mogen niet meer

.

werkgevers strekken de bepalingen

8.

(art.

van

tot persoonlijk voordeel des 1637 u, nieuw); art.

1638

arbeiders op loon voor den tijd door enz. verzuimd, zijn

9

.

c betreffende

het recht des

hem tengevolge van

ziekte,

op onderscheidene punten herzien;

staangeld maakt niet meer deel uit van het verdes werkgevers en wordt ter Rijkspostspaarbank belegd 1638 s); het zg.

mogen (art.

io. de bepalingen der vorige ontwerpen, welke op grond harer publiekrechtelijke natuur achterwege waren gelaten, zijn thans weder in het ontwerp gevoegd (artt. 16382/, 16382e; en 1638 x, nieuw), terwijl tevens de bevoegdheid des werkgevers om des Zondags arbeid te doen verrichten, is beperkt (art. 16382e;, nieuw, eerste lid);

ii.

de

normale opzeggingstermijn is gelijkgesteld aan den met een maximum van zes weken (art. 1639/);

uitbetalingstermijn,

12. art. 1639/, houdende verlenging van den opzeggingstermijn naarmate de dienstbetrekking langer heeft geduurd, is vervallen

13

.

de eigenmachtige verbreking der dienstbetrekking (art 1639/, nieuw);

het algemeen onrechtmatig verklaard

is

in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 248

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken