Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 339

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 339

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

395

„Eerste Afdeeling. Algemeene bepalingen" Tusschen artikel 125 en den Derden Titel van het Eerste Boek wordt het volgende ingevoegd

„Tweede Afdeeling. Van de

van procedeeren in zaken, tot eene arbeidsovereenkomst betrekking hebbende.

wijze

Art. 125 a. De behandeling van zaken, welke tot eene arbeidsovereenkomst betrekking hebben, geschiedt overeenkomstig de gewone regelen, voor zoover daarvan bij de navolgende artikelen niet is afgeweken. Art. 125 b. De eischende partij zal ter harer keuze den kantonregter binnen wiens regtsgebied de arbeid gewoonlijk wordt verrigt, of den kantonregter binnen wiens regtsgebied de wederpartij woonachtig is, schriftelijk verzoeken eenen dag te bepalen, waarop

de zaak ter teregtzitting zal worden behandeld. Het verzoekschrift bevat eene opgave van den naam, de voornamen en de woonplaats des verzoekers, van den naam en de woonplaats der wederpartij, mitsgaders eene mededeeling van de vordering en van de gronden, waarop dezelve steunt. Bij algemeenen maatregel van bestuur zal een model van het verzoekschrift worden vastgesteld het gebruik van dit model zal ;

echter niet verplichtend

zijn.

Binnen twee dagen na ontvangst van het verzoekde regter aan beide partijen bij aangeteekenden brief kennis van den dag en het uur, waarop de zaak ter teregtzitting zal dienen; die dag zal niet vroeger worden gesteld dan vijf, en niet later dan twaalf, dagen na dien, waarop de regter het verzoekschrift heeft ontvangen. Bij de kennisgeving aan de wederpartij wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd. De kennisgeving geschiedt volgens een model bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen. Art.

125

c.

schrift geeft

Art. 125

d.

De

kennisgeving des kantonregters, bij het vorig van partijen de kracht hebben van

artikel bedoeld, zal ten opzigte

een dagvaarding."

Aan

artikel 872

wordt een derde

lid

toegevoegd, luidende als

volgt

„Wanneer eenige regterlijke beschikking wordt verzocht in verband met een arbeidsovereenkomst, waarbij het in geld vast-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 339

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken