Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 240

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 240

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

2g6 die

kan,

des in

werkgevers, eene ongunstige zou weerwil van deze meening, van

zijn.

De Regeering

hetgeen

door haar

§ 2 der Memorie van Toelichting te dien aanzien is gezegd, niets terugnemen. Dat in sommige bedrijven de positie des

in

werkgevers somtijds uiterst zwak is, wordt gereedelijk toegegeven, maar daaruit volgt nog allerminst, dat de redeneering in § 2 der Memorie van Toelichting gehouden, in het algemeen onjuist zou zijn te achten. Uit het oog wordt verloren, dat in de arbeider, in tegenstelling met den het algemeen genomen werkgever, dagelijks moet arbeiden om te leven. Al zou dan ook de redeneering, in de Memorie van Toelichting neergelegd betreffende het eigenaardig karakter van de arbeidskracht des arbeiders evenzeer gelden voor de machines en de bedrijfsinrichtingen des werkgevers, dan zou daaruit nog geenszins volgen, dat nu ook het aangegeven verschil in stelling tusschen arbeider en werkgever daardoor kwame te vervallen. Immers de arbeidskracht des arbeiders is de eenige ruilwaar, waarvoor deze zich levensonderhoud kan verschaffen, terwijl de werkgever zich zulk levensonderhoud kan verzekeren, ook al moet de arbeid, door zijne machines en bedrij fsinrichtingen te leveren, gedurende eenigen

tijd stil staan.

Het was der Regeering aangenaam te zien, dat 5 en 6. betoog van eenige leden, die verklaarden, niet te kunnen goedkeuren, dat in dit ontwerp de regeling van het arbeidscontract is opgezet als civielrechtelijke regeling en tot den civielrechtelijken kant van het vraagstuk bijna geheel beperkt is gebleven, door andere leden krachtdadig werd weersproken. Eerstbedoelde leden verliezen naar het schijnt uit het oog, dat de natuurlijke, voor het arbeidscontract aangewezen, plaats is het Burgerlijk Wetboek en dat het inderdaad zou zijn een den aard der dingen geweld aandoen, wanneer de regeling niet aldaar werd ondergebracht. Men houde in het oog, dat de regeling, die dit ontwerp bestemd is te vervangen, thans eene plaats inneemt in het Burgerlijk Wetboek en dat er in het algemeen geen rechtshandeling denkbaar is, die een sterker sprekend privaatrechtelijk alle karakter vertoont dan een contract. Het contractenrecht rechtsleeraren zijn het daarover eens vormt het burgerlijk recht bij uitnemendheid. Nu moge het waar zijn, dat het arbeidscontract eenige onmiskenbare bijzondere eigenschappen vertoont van sociale beteekenis, deze omstandigheid mag, naar de wèl overwogen meening der Regeering, voor den wetgever geen reden zijn, het blijvend en duurzaam hoofdkarakter van zoodanige overeenkomst, dat juist daarin ligt, dat het is eene overeenkomst, §§

het

ter zijde te stellen.

Men

beroepe zich niet hierop, dat de grondgedachte van het Wetboek is de gelijkheid van de bij een contract betrokken partijen en dat, waar nu tusschen de partijen, bij een Burgerlijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 240

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken