Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 175

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 175

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

231 i. Sommige leden waren van oordeel, dat het hier en daar voorkomende gebruik om eenige percenten van het loon af te houden ter bekostiging van vuur en licht in het werklokaal als onbillijk is te beschouwen, omdat een werkgever, die zijne arbeiders gezamenlijk laat werken in eene fabriek of werkplaats, heeft

gebouw geschikt is om er te arbeiden; vuur en licht kunnen immers geenszins worden aangemerkt als artikelen enkel aangebracht om het leven op fabriek en werkplaats te veraangenamen. In elk geval meenden deze leden, dat hier een maximum behoorde te worden bepaald voor het deel van het loon, dat in verlichtings- en verwarmingsmiddelen, te

te zorgen, dat een zoodanig

gebruiken ter plaatse waar zij worden verstrekt, zal mogen bestaan. Het schijnt voor te komen, dat er acht percent van het loon voor vuur en licht wordt gekort. Hiertegenover werd er op gewezen, dat de hierbedoelde gevallen geheel liggen buiten dit artikel, maar ter sprake moeten komen bij art. 1638 r. Er moet worden onderscheiden tusschen korting op het in geld vastgestelde loon wegens vergoeding voor vuur en licht en vaststelling van het loon ten deele in verlichtings- en verwarmingsmiddelen, te gebruiken ter plaatse waar zij worden verstrekt. Het eerste is te beschouwen als een misbruik, dat gekeerd moet worden, het tweede daarentegen, dat in dit artikel ter sprake is, als een geoorloofde vorm van vaststelling van het loon. De arbeider verbindt zich daarbij van te voren, een deel van zijn loon in verlichtings- en verwarmingsmiddelen te ontvangen en voor hem wordt de vraag, of hij met dit beding genoegen zal kunnen nemen, beslist door deze andere vraag, of het in geld vastgestelde deel van het loon hem al dan niet voldoende is. Noch het uitsluiten van dezen vorm van vaststelling van loon, noch het bepalen van een maximum van het deel, waarin de vaststelling in vrij vuur en licht zal mogen plaats vinden, achtte men daarom dezerzijds noodig ot gewenscht.

De hier opgenomen bepaling', dat het loon ten deele in 2 kleeding, door den arbeider bij de waarneming der dienstbetrekking te dragen, kan worden vastgesteld, achtten sommige leden onjuist en onbillijk. Het dragen toch van eene bepaalde kleeding bij de waarneming der dienstbetrekking, is of in het belang van des werkgevers bedrijf óf geschiedt voor diens genoegen en moet .

wat de kosten betreft, ook komen te zijnen laste. Daarentegen door deze bepaling voet worden gegeven aan de opvatting, dat dienstkleeding als een deel van het loon is te beschouwen. Van andere zijde werd hiertegen aangevoerd, dat deze beschouwing niet juist is, omdat het beding van vrije kleeding door den arbeider op gelds waarde kan worden geschat en voor hem dus neerkomt op eene hem van te voren bekende verhooging van het in geld vastgestelde deel van zijn loon. Hij heeft dus na te dus,

zal

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 175

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken