Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 73

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 73

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

regna? op aarde rekening' houdt, geeft zich over aan een ijdel droombeeld. Immers „wat pogingen men ook moge aanwenden tot verbetering van het levenslot, nimmer zal men" er in slagen de maatschappij ten eenenmale van de ellende te verlossen. Zij, die voorgeven, dat zij het daarheen zouden kunnen leiden, zij, die het arme volk een leven zonder zorg, vol rust en genot voorspiegelen, maken zich aan een bedrog schuldig, dat slechts grooter euvelen ten gevolge hebben kan dan die, welke het deel zijn der tegenwoordige samenleving. Men dient, wil men aanspraak maken op juistheid van inzicht, rekening te houden met de dingen, gelijk zij in waarheid bestaan en een verbetering van den toestand, elders dan in het najagen van dergelijke hersen-

schimmen te zoeken." i) De Regeering ontveinst zich van den anderen kant geenszins, dat met de regeling, zooals zij die thans voorstelt, op het gebied van de verhouding tusschen arbeider en werkgever ook harerzijds niet het laatste woord mag zijn gesproken. Tal van belangrijke quaesties kunnen zich voordoen op dat terrein, waarop dit ontwerp geen antwoord geeft; tal van belangrijke vraagpunten zullen blijven vallen buiten de grenzen eener wettelijke voorziening, hoe wijd die ook worden uitgezet. Naast eene deugdelijke wettelijke regeling van het arbeidscontract schijnt dan ook in de toekomst eene regeling van eene algemeene sociale recht-

spraak een eisch, waaraan motieven van billijkheid niet kunnen worden ontzegd. Ter vervanging van het plompe wapen der werkstaking, dat zoo menigmaal in de eerste plaats hem verdie het, hetzij dan wettig of onwettig, hanteert, zou in zulke rechtspraak voor den arbeider een middel kunnen gelegen zijn om eene onpartijdige en deskundige beslissing te erlangen in vraagstukken, welke thans allicht eene breuk tusschen den werkgever en zijne arbeiders veroorzaken. Naast den kantonrechter, die te beslissen heeft in rechtszaken, uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende, zou te dien einde een college kunnen worden ingesteld, dat vragen van economïschen aard, met de

wondt,

arbeidsovereenkomst verband houdende, zou hebben op te lossen. Intusschen, zoodanige regeling eischt tijd en onderzoek; tal van vragen zullen daarbij beantwoording moeten vinden en dit ontwerp is voor de oplossing daarvan in elk geval niet de plaats. Niettemin, ook zonder verbinding met zoodanige rechtspraak mag met volle gerustheid worden getuigd, dat de thans voorgedragen regeling voor Nederland kan hebben eene gewichtige Encycliek i) antur ac tentent nulla

vi,

nulla

polliceantur

„Rurutn Novarum," t. a. p., bladz. 18 en 20 „Ut homines omnia, istiusmodie incommoda evellere ab humano convictu

arte

poterunt.

Siqui id

se

profiteantur posse,

omni dolore molestiaque vacaniom,

si

experi-

penitus

miserae plebi vitam

et refertam quiete ac perpetuis volup-

tatibus, quae illi populo imponunt, fraudemque struunt, in malla aliquando erupturam maiora praesentibus. Optimum factu res humanas, ut se habent, ita contueri, simulque opportunum incommodis levamentum, uti, diximus, aliunde petere."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken