Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 115

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 115

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

I05

beroep op de (blijvende) invaliditeit van den werkman weigeren 20U de premie te betalen. In het Duitsche stelsel kan dus de werkgever niet alleen de opneming van den werkman in de verzekering beletten, als deze blijvend invalide is, maar hij kan, indien de werkman na verzekerd te zijn blijvend invalide wordt, weigeren de premie-betaling voort te zetten en dusdoende bewerken, dat den werkman niet toegestaan wordt den wachttijd te vervullen. Het is een noodzakelijk gevolg van het Duitsche stelsel, maar een gevolg dat er toe leiden moet, indien dit mogelijk is, een ander stelsel te kiezen. Uit een oogpunt van streng recht verdient het goedkeuring dat de werkgever, wetende dat een werkman, die na loopremiën betaald te hebben blijvend invalide is geworden, de verzekering niet mag voortzetten, weigert de premie verder te betalen en den b)evoegden ambtenaar mededeelt, dat en waarom de werkman niet meer verzekeringsplichtig is de werkgever handelt dusdoende wellicht niet uit eigenbelang maar uitsluitend in het belang van het fonds en heeft geen ander doel dan te voorkomen, dat eventueel een rente wordt toegekend aan een persoon, die daarop volgens de wet geen recht heeft. Dat alles moge waar zijn, maar tiiet minder waar is dat een zóó ontwikkeld rechtsgevoel weinig gevonden en nog minder gewaardeerd wordt. Verreweg de meeste werkgevers zouden in dergelijk geval voortgaan met de premie te betalen en, in plaats van den ambtenaar te waarschuwen, alles vermijden waardoor deze te weten zou kunnen komen, dat de werkman invalide was geworden vóór hij den wachttijd vervuld liad. En de werkgever, die anders handelde, zou wrok verwekken, niet alleen bij den betrokken werkman maar ook bij andere werlieden; zijn handeling zou aan baatzucht worden toegeschreven. Dit wordt voorkomen door de regeling van het ontwerp, waarin de werkman, die uit eigen hoofde ingevolge art. i verzekerd is, niet ophoudt verzekeringsplichtig te zijn, als hij blijvend invalide Avordt; de verhouding tusschen werkgever en werklieden loopt dus geen gevaar op die wijze verstoord te worden. Het ontwerp gaat in art. 138 litt. h een stap verder de werkgever behoort niet het recht te hebben zich tegen de verzekering van een werkman te verzetten, op grond dat deze invalide is. Hij is verplicht den ambtenaar of de commissie de gevraagde inlichtingen te geven; hij zal, indien hij weet dat een werkman, die invalide is, zich bij de Bank verzekeren wil, den ambtenaar of de commissie waarschuwen, om het gevaar van misleiding van de Bank door den werkman te voorkomen. Maar verder kan hij niet gaan. Acht de ambtenaar of de commissie een onderzoek door deskundigen niet noodig, of vereenigen zij zich met het oordeel van den geneeskundige, dat de werkman niet invalide is, dan zal de werkgever zich daarbij moeten neerleggen. Hij is niet verplicht den werkman in zijn dienst te houden, indien hij niet voor hem storten wil. Niet zipi belang dus^ maar de belangen van ;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 115

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken