Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 77

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 77

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

67

schonken, terwijl ten aanzien van de tweede partijen bij de bepaling van de belooning niet den arbeid, doch het door den arbeid tot stand gebrachte werk, op het oog hebben. Een gevolg hiervan is, oeconomisch, dat de risico van den arbeid 'geheel of gedeeltelijk bij de arbeidsovereenkomst steeds aan de zijde van hem is die de belooning uitbetaalt, terwijl bij aanneming van werk alleen de aannemer de risico zal hebben te dragen. Deze risico is tweeërlei. Eensdeels bestaat gevaar dat de hoeveelheid van den arbeid beneden het verwachte blijft, aan den anderen kant kan evenzeer de hoedanigheid van den verrichten arbeid tegenvallen. Laat zich al gemakkelijk eene arbeidsovereenkomst waarbij mede de b.v. het werken op stukloon denken arbeider de nadeelen, aan zijne tekortkomingen wat betreft de kwantiteit verbonden, zal gevoelen, de werkgever blijft daarvan nooit verschoond. Het gevaar voor onvoldoende kwaliteit van den verrichten arbeid wordt steeds door den werkgever gedragen. Bij aanneming van werk daarentegen is het de aannemer, die de nadeelen zal gevoelen. Te late oplevering van het werk gevolg van onvoldoende kwantiteit van den noodzakelijken arbeid, zoowel als oplevering van het werk in slechtere hoedanigheid dan bij de overeenkomst werd bedongen, is niet anders dan nietvoldoening aan de gesloten overeenkomst, wanpraestatie, welke den aannemer tot schadevergoeding zal aansprakelijk maken. Dit oeconomisch verschil heeft ten gevolge, dat bij de arbeidsovereenkomst de werkgever gezag, leiding en toezicht moet houden gedurende den arbeid. Juridisch is dit element derhalve in de omschrijving onmisbaar, vandaar dat bij de arbeidsovereenkomst de arbeid in dienst van den werkgever moet zijn verricht. Kan men, in zeer ruimen zin gesproken, zeggen, dat in elk der drie boven bedoelde gevallen eene overeenkomst tot het verrichten van arbeid tot stand komt, overeenkomstig het spraakgebruik wordt alleen de tweede groep als arbeidsovereenkomst door het ontwerp aangeduid. De overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten (art. 1637) worden in het Burgerlijk Wetboek niet nader omschreven. Het ligt buiten het kader van dit ontwerp daarin te voorzien, zoo eene regeling al noodig mocht geacht worden. De practijk zal zich met eene analogische toepassing, soms van de regelen der eigenlijke arbeidsovereenkomst, soms van die van aanneming van werk, zeker kunnen redden. 1) De toelichting van artikel 16370: is grootendeels begrepen in •de bovenstaande algemeene beschouwingen (§§ 6 en 7) alleen worde hier nog opgemerkt, dat het woord „arbeid" in zijne algemeenheid zoowel lichamelijken als geestelijken arbeid omvat, en dat de uitdrukking „gedurende zekeren tijd" hare nadere verklaring vindt in de zesde afdeeling. Tevens wordt er te dezer

;

1)

Vergelijk hierboven § 6, blz.

n.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 77

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken