Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 113

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 113

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

I03

een zeer sterken invloed op de sterftekans. Hoe sterk die invloed blijkt uit de volgende cijfers, geput uit het verslag van de heeren Kluyver en Landré aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, dd. Mei igoi (bladz. lo, ii en 13). Tegen een sterftekans van 0,1316 van een man van 79 jaren die niet invalide is, is de sterftekans van een 20-jarige, die in-

is,

valide

is:

sedert o jaren

1

»

2

3

«

4

^

0,590 0,310 0,148 0,101 0,066

Een wachttijd zal ook indirect een gunstigen invloed hebben op de kosten der verzekering. Wordt de verzekering niet verbroken, indien geconstateerd wordt dat de verzekerde vóór het vervullen van den wachttijd blijvend invalide geworden is, dan werkt de wachttijd niet repressief, maar daarom wel preventief tegen bedrog van den werkman. Weet deze dat hij, eens verzekerd, aanspraak op rente heeft zoodra hij aantoont invahde te zijn, b. V, 3 maanden na het ingaan der verzekering, dan is de prikkel om te bedriegen veel grooter, dan indien hij, in het gunstigste geval, dat het hem nl. mogelijk zal zijn iedere week een premie te betalen, eerst na 3 jaren aanspraak op rente kan krijgen en dus de kans loopt, dat het bedrog zich zelf straft, doordien hij sterft voordat de wachttijd vervuld is. Bovenstaande overwegingen hebben er toe geleid de regeling voor te stellen, neergelegd in art. 9 j. art. 27. Mocht beweerd worden dat de Duische wet althans consequent is, terwijl het ontwerp op twee gedachten hinkt door, naast de bepaling van het eerste lid van art. 9, een wachttijd te vorderen, dan zou het antwoord zijn, dat consequentie in deze niet het voornaamste is waarnaar gestreefd is. De voorgestelde regeling verdient naar de meening van ondergeteekenden de voorkeur boven de in Duitschland geldende, omdat zij den werkman, die kort nadat hij verzekerd is blijvend invalide wordt, de mogelijkheid niet afsnijdt aanspraak op rente te verkrijgen, terwijl het gevaar voor bedrog niet grooter is dan in Duitschland. Ambtenaar of commissie en werkman zullen beiden het recht hebben een onderzoek door deskundi gen te provoceeren aan de geneeskundigen zal opgedragen worden, in geval van twijfel, het uitbrengen van een verslag eenige maanden uit te stellen. Is de werkman eens opgenomen in de verzekering, met of zonder onderzoek door deskundigen, dan staat, behoudens het geval voorzien bij art, 58, voor goed vast dat hij bij de toetreding niet invalide was: daarop kan niet worden teruggekomen, tenzij de werkman beweerde invalide te zijn (art. 138, litt. k n". 1). In ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 113

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken