Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 329

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 329

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

317

om tal van regelingen, welke tot dusver op een algemeenen maatregel van bestuur berusten, in de wet vast te leggen, blijk geeft de medewerking van de Staten-Generaal, ook waar het geldt het treffen van maatregelen van socialen aard, op prijs te maar men meende toch, dat de algemeene maatregel stellen van bestuur in de toekomstige arbeidswetgeving een te groote rol zal spelen. Waar het ontwerp sommige punten, als b.v. waar sprake is van waschgelegenheden, van het gevaar door hangende banden aan mutsen, enz., haarfijn regelt en op andere plaatsen nagenoeg de geheele regeling aan een algemeenen maatregel van bestuur overlaat, daar zochten vele leden tevergeefs naar den stelregel, welken de Regeering zich bij de keuze tusschen wet en algemeenen maatregel van bestuur voor oogen mag hebben gesteld. In tal van artikelen wordt de nadere regeling, en dat van hoogst belangrijke punten, bij algemeenen maatregel van bestuur voorbehouden. Moge het al waar zijn, dat er onder die punten zijn, waarvan de wettelijke regeling voorshands gebrek van de daarvoor noodige ervaring op ernstige moeibij lijkheden zou afstuiten, voor verscheidene andere scheen dit beroep op gemis aan gegevens niet wel op te gaan. Men wees in dit verband b. v. op de artt. 20, 54, 76, 89, 270, 271, 309, 313, 326, 370 en 380. Hoe, zoo vroeg men verder, kan gebrek aan gegevens er toe leiden, de dienstregeling van vervoermiddelen en de voorschriften ten aanzien van het laden en lossen van schepen aan het gemeen overleg met de Staten-Generaal te onttrekken? Was het dan niet mogelijk de dienstregelingen dier vervoermiddelen op te vragen en vooraf eenig onderzoek in te stellen naar de exceptioneele omstandigheden, welke zich bij het laden en lossen voordoen? Is men omtrent eenig punt inderdaad nog niet genoegzaam op de hoogte, dan scheen het verkieslijk zoodanig punt nog geheel ter zijde te laten en niet door eene niets zeggende bepaling den schijn van wettelijke regeling te geven. Dergelijke declaratoire formules schijnen in eene wet minder op hare ;

plaats.

En

voor zoover regeling bij algemeenen maatregel van bestuur verband met den stand van eenig vraagstuk, mocht aanbevelen wegens de gemakkelijkheid om op grond van opgedane ervaring verbeteringen aan te brengen, meende men in elk geval het voorbeeld te mogen aanprijzen, gegeven in art. 3 der Hinderwet, waarbij wettelijke bekrachtiging binnen een bepaalden tijd na de afkondiging van zoodanigen maatregel wordt ge-

zich,

in

vorderd.

Nog

beter ware het, meenden andere leden, indien het voorgevolgd werd van de wet van 2 April 1898 {Staatsblad v^. 79), houdende bepalingen tot wering van voor den land-, tuin- of boschbouw schadelijke dieren en van plantenziekten. Deze wet schrijft in art. 2 voor, dat te gelijkertijd met de uitvaardi-

beeld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 329

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken