Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 79

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 79

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

69

neming van werk,

dat het niet moeilijk zoude vallen eene waarbij het loon afhankelijk van den verrichten arbeid werd vastgesteld, in eene reeks van aannemingen van werk op te lossen. Zoodanige herleiding zoude kunnen worden toegepast door hen, wien de bepalingen der wettelijke regeling der arbeidsovereenkomst te bezwarend voorkwamen. Denkt men daarbij aan de mogelijkheid om bij velerlei arbeid het loon afhankelijk van den verrichten arbeid vast te stellen, dan is het niet onwaarschijnlijk, dat zonder eene bepaling, als in het tweede lid van dit artikel vervat is, de arbeidsovereenkomst meermalen zoude vervangen worden door eene reeks van aannemingen van werk. Het gevolg zoude wezen dat, hoe wenschelijke bepalingen ook de werkgever betreffende de arbeidsovereenkomst vaststelde, in steeds meer gevallen deze voorschriften zouden ontdoken worden. Den kwaadwilligen werkgever zoude het niet moeilijk vallen, de bepalingen omtrent aanneming van werk, welke aan partijen noodzakelijk eene veel grootere vrijheid van handelen laten dan de in dit ontwerp voorgestelde bepalingen der arbeidsovereenkomst, voor deze laatste in de plaats te stellen. Door een voorschrift als het tweede lid van dit artikel bevat, wordt echter zorg gedragen, dat steeds, wanneer werkelijk eene arbeidsovereenkomst moet worden aanwezig geoordeeld, de door partijen gesloten overeenkomst in hare ware gedaante aan het

arbeidsovereenkomst,

licht

komt.

de eerste aanneming van werk zal het mogelijk deze overeenkomst, in fraudem legis aangegaan, te ontmaskeren, doch dan alleen, indien het blijkbaar in het voor-

Reeds

moeten

bij

zijn

nemen van sluiten.

vangrijk

De

partijen ligt eerste

zijn

meerdere dergelijke overeenkomsten

te

aanneming van werk toch kan wel zóó om-

geformuleerd,

dat

vele

noodzakelijke bepalingen

geruimen tijd krachteloos zouden blijven, indien de rechter moest wachten totdat meerdere dergelijke overeenkomsten waren gesloten, alvorens te kunnen verklaren, dat inderdaad geene aanneming van werk, doch eene arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Eene uitzondering behoort intusschen te worden gemaakt ten aanzien van de eerste overeenkomst, indien deze bij wijze van proef blijkt te zijn aangegaan. Dan is inderdaad aan geene op zekeren duur berekende dienstbetrekking gedacht, geene arbeidsovereenkomst geboren, zoodat de grond voor toepassing van de bepaling van het tweede lid wegvalt.

Tweede Afdeeling. Van de arbeidsovereenkomst

in het algemeen.

Art. 1637 d. De arbeidsovereenkomst kan, daar geene bepaling hieromtrent in het ontwerp voorkomt, volgens den algemeenen regel zoowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Wordt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 79

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken