Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 241

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 241

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

297 arbeidscontract betrokken, ongelijkheid bestaat, zulk contract niet tot zijn recht kan komen in dat wetboek. Ter wederlegging van deze bewering zij gewezen op het feit, dat onder de contracten, in het Burgerlijk Wetboek geregeld, ook contracten ressorteeren waarbij, veelmeer dan bij het arbeidscontract, ongelijkheid bestaat, met name contracten gesloten met minderjarigen. Het komt er slechts op aan, dat men het sluiten van zoodanige contracten met genoegzame waarborgen omkleedt aan de zijde der zwakkere partij, waardoor deze de gelijke wordt harer wederpartij. Men breide het gebied, dat door de arbeidsovereenkomst wordt bestreken, niet uit buiten zijne natuurlijke grenzen men verwarre niet met het contract zelf, wat er geheel buiten staat en slechts toevallig er aan raakt. Zoo late men de bescherming van het recht der arbeiders tot vereeniging en vergadering, de bemoeienissen van Kamers van arbeid met arbeidstoestanden en wat dies meer zij, bij deze gelegenheid buiten bespreking. Regelingen van dien aard behooren niet thuis bij het arbeidscontract, onverschillig of dit laatste in het Burgerlijk Wetboek wordt ondergebracht, dan wel een zelfstandige wet zou vormen, en kunnen desnoods geacht zonder het minste bezwaar op zich zelve worden vastgesteld, buiten elk arbeidscontract om. ;

Dat eene éénvormige regeling voor de arbeidsovereen§ 7. komst hare bezwaren medebrengt, wordt grif toegegeven. Maar dat deze bezwaren, althans op dezen oogenblik, van meer ernstigen aard zouden zijn dan die zijn aan te voeren tegen bijzondere regelingen voor bijzondere categorieën van arbeidsovereenkomsten, wordt met de meeste beslistheid ontkend. Het voorbeeld van Duitschland is ten deze niet afdoende. Daargelaten, dat de voorstanders van bijzondere regelingen met eene oplossing als in Duitschland werd gegeven, allicht zich niet voldaan zouden betoonen, leidt ook de Duitsche methode tot practische bezwaren. Aan een onderscheiding tusschen groot- en klein-industrie valt niet te denken. Classificeeringen van dien aard, de practijk van het leven moge er zich onder bepaalde omstandigheden mede kunnen redden, zijn voor den werkgever niet bruikbaar. De Regeering vereenigt zich dan ook ten volle met hetgeen vele leden, in overeenstemming met de Memorie van Toelichting, betoogden, ten bewijze dat eene algemeene regeling de eenige practische oplossing is van het vraagstuk. Wil men ten deze de ontsluiting eener altijd door ruimer vloeiende bron van moeilijkheden in de toepassing verhinderen, wil men daarnaast voorkomen, dat aan de wettelijke regeling van af hare geboorte het odium kleve van te zijn eene exceptioneele regeling voor bepaalde groepen of klassen van personen, dan vereenige men zich met

de voorgedragen

De opmerking,

oplossing.

door verscheidene voorstanders eener algemeene

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 241

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken