Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 286

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 286

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

342 toepassing zal zijn, terwijl loon hier geen sprake is.

De

uit het

verband

blijkt,

dat van tijd-

erkennende van de opmerking betreffende het bedrag van den huurprijs der woning, heeft de ondergeteekende de vordering bedoeld bij het tweede nummer in -de plaats van 4. opgenomen. Overeenkomstig de gemaakte opmerking is het artikel aangevuld met eene bepaling, verband houdende met artikel 1638^ juistheid

mogelijk

{nieuw

art.

163827').

Art. 1638 s. Het zal den ondergeteekende wel niet euvel geduid kunnen worden, indien hij, het „scherp protest", waarmede de beschouwingen over dit artikel aanvangen, in zijn volle waarde latende, de ontboezemingen omtrent de „geldelijke banden", waarmede de arbeider gekneveld zoude zijn, omtrent des werkgevers willekeur, en de „ schreeuwende onrechtvaardigheid" der voorgestelde bepaling, niet als degelijke argumenten beschouwt. Wat verder betreft de verzaking van het beginsel van gelijkheid van beide partijen, waaraan dit artikel schuldig zoude staan, moge de aandacht er op worden gevestigd, dat eene gelijk bruikbare regeling der arbeidsovereenkomst juist eischt toch waarlijk voor hem, die van het ontwerp kennis heeft genomen geen geheim kan zijn gebleven niet dat daarbij worde uitgegaan van het beginsel van gelijkheid, maar dat naar verwezenlijking van dat beginsel als einddoel, worde gestreefd. Vandaar dan ook, dat, evenzeer als de wetgever door bepalingen van dwingend recht er tegen behoort te waken, dat de werkgever tegenover den arbeider misbruik make van het maatschappelijk overwicht, dat hij in den regel geniet, het anderzijds zijn welbegrepen plicht is zorg te dragen, dat de arbeider niet straffeloos tegenover den werkgever misbruik kunne maken van zijn gemis aan kapitaal. Eene deugdelijke, practische, de verwezenlijking van het beginsel van rechtsgelijkheid als einddoel in het oog houdende regeling van het arbeidscontract moet zoowel met het eene als met het andere verschijnsel rekenen en behoort evenzeer den werkgever te beschermen tegen de gevolgen van contractbreuk van de zijde des arbeiders, als den arbeider tegen mogelijk machtsmisbruik van den kant des werkgevers. De ondergeteekende is intusschen, na kennis te hebben genomen van de belangrijke beschouwingen van het Voorloopig Verslag, te rade geworden, dat de wetgever behoort te volstaan met eene regeling, waardoor de werkgever in de gelegenheid gesteld wordt zich te vrijwaren tegen bedoeld misbruik van de

zijde des arbeiders, bepaaldelijk bij

de beëindiging der dienstbedes werkgevers wordt erkend, heeft de wetgever in deze zijn plicht vervuld; verder te gaan, en den werkgever de bevoegdheid te geven eenvoudig uit het loon achter

trekking.

Wanneer

dit recht

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 286

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken