Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 60

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 60

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

50

deelgenomen of daarvan worden verdacht, in een huis van bewaring alsmede van ter beschikking der Regeering zijn opgenomen, gestelde jeugdige personen, met wier verpleging vereenigingen. stichtingen of instellingen van weldadigheid bedoeld in artikel van de wet van 12 Februari igoi {Staatsblad n. 64) houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen, van Regeeringswege zijn belast, met dien verstande, dat de helft der premie door het Rijk wordt gedragen 1

in

b.

zijn,

welkege vallen vreemdelingen, die geen Rijksingezetenen

niet verzekeringsplichtig zijn;

c. de ontheffing van den verzekeringsplicht op verzoek van den verzekeringsplichtige

de onderwerpen, bij de artikelen 66, 67 en 68 geregeld, d. ten aanzien zoowel der niet-verzekeringsplichtige vrouwen als der niet-verzekeringsplichtige weduwen van verzekerden; de tijd wanneer en, voor zoover de betaling niet geschiedt e. door het plakken van rentezegels op een rentekaart, de wijze waarop de premie wordt betaald, met afwijking voor zooveel noodig van de bepalingen van hoofdstuk XI betreffende den persoon, door wien de premie wordt betaald, en den tijd en de wijze van afhouding door den werkgever van het deel der premie, dat ten laste van den werkman komt; de berekening van het aantal kalenderweken, waarover premie moet worden betaald, indien door den werkman stukwerk verricht wordt niet in de werkplaats noch onder toezicht van den werkgever; f.

een

de verplichting van hem, wiens verzekeringsplicht afhangt bij deze wet voorgeschreven schatting, om daarvan aangifte te doen en de noodige inlichtingen te geven g.

van een

het onderzoek naar en de beslissing omtrent het bestaan h. van verzekeringsplicht, met dien verstande, dat de werkgever niet bevoegd is den verzekeringsplicht van een werkman te betwisten, op grond dat deze invalide zou zijn en dat op de beslissing van den ambtenaar of de in artikel 1 3 bedoelde commissie, het eerst geroepen om over den verzekeringsplicht te beslissen, dat de betrokkene verzekeringsplichtig is, niet teruggekomen kan worden: i*^. op grond dat de betrokkene bij den ingang of bij de hernieuwing der verzekering invalide was, tenzij de betrokkene op dien grond in beroep is gekomen van de beslissing;

2".

indien

een jaar na de beslissing is verloopen, zonder dat is gegeven dat de beslissing onjuist was;

den betrokkene kennis i. de wijze verzekering

waarop bepaald wordt de dag van ingang der

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 60

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken