Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 253

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 253

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

309

Ook

thans kan niet worden beaamd, dat de uitdrukkingen dienst van de andere partij, en gedurende zekeren tijd, elementen bevatten, welke in de definitie niet thuis behooren en het begrip van arbeidsovereenkomst onnoodig beperken. Voorzeker geldt dit niet ten aanzien van eerstgenoemde uitdrukking. Integendeel, juist de eigenaardige gezagsverhouding, welke door deze woorden zoo scherp wordt aangeduid, is het kenmerkend onderscheid tusschen de arbeidsovereenkomst en aanver:

in

wante overeenkomsten eene arbeidsovereenkomst zonder persoon;

dienstverhouding is, naar de opvatting des ondergeteekenden, onbestaanbaar, louter eene contradictio in terminis. Dat de leden, welke aan dit punt hunne bijzondere aandacht wijdden, dit eigenlijk zelven nebben gevoeld, kan blijken uit hunne definitie der arbeidsovereenkomst. Welke is anders de beteekenis der woorden „zich zelf ter beschikking stelt van de andere partij, den werkgever", dan om die eigenaardige gezagsverhouding weder te geven, welke men in de arbeidsovereenkomst aanwezig gevoelt ? Is deze uitdrukking inderdaad in dien zin op te vatten, dan kan de ondergeteekende zich niet vereenigen met het gevoelen der leden, die deze definitie te ruim achten; dat hij echter de voorkeur blijft geven aan de definitie van het ontwerp, steunt voornamelijk op het feit, dat waar deze kort en duidelijk de uitdrukking „in dienst" bezigt, de voorgestelde definitie eene overdrachtelijke uitdrukking bevat, eene wijze van begripsaanduiding, slechts geëigend in juridicis verwarring te stichten. Hoewel nu het begrip, dat door de uitdrukking „gedurende zekeren tijd" weergegeven wordt, niet zoo innig verknocht is aan de gedachte aan eene arbeidsovereenkomst, als dat hetwelk de uitdrukking „in dienst" aanduidt, komt het toch minder raadzaam voor deze uitdrukking uit de definitie te verwijderen. De arbeidsovereenkomst toch wordt immer voor zekeren tijd aangegaan; die tijd moge kort zijn of lang, of ganschelijk onbepaald, nimmer bestaat de praestatie des arbeiders in een enkele handeling. Wel is dit het geval bij die contractus innominati, waarvan in den aanhef van het voorgestelde art. 1637 sprake is. het verschil tusschen die groep van overeenkomsten en de arbeidsovereenkomst scherp aan te duiden, is dus het behoud van de woorden „gedurende zekeren tijd" in de wettelijke definitie der arbeidsovereenkomst noodzakelijk voorgekomen. Tegen de in de tweede plaats in overweging gegeven definitie heeft de ondergeteekende dit bezwaar, dat zij onbeantwoord laat de vraag, tot welk einde de arbeider zich in dienst des werkgevers begeeft, zoodat zij veel te ruim is voor eene overeenkomst, welke van nature slechts het verrichten van arbeid in dienst van den werkgever beoogt. Wat betreft het bezwaar tegen de zinsnede in § 6 op bladz. 10 der Memorie van Toelichting, schijnt men over het hoofd gezien te hebben, dat èn bij de arbeidsovereenkomst èn bij de lijke

Om

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 253

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken