Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 512

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 512

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

500 6.

De

ingevolge

bedoelde

bepalingen kunnen worden voorgeschreven

c.

7*^. Het verplichtend stellen van een telephonische gemeenschap tusschen den caisson en de buitenwereld kan worden bepaald ingevolge b, waar sprake is van hulpmiddelen om de veihgheid van de personen in de werkkamers te verzekeren.

8. Het schijnt niet noodig om de beproeving van luchtsluizen en schachten voor te schrijven omdat indien aan den toestand daarvan iets hapert, de voortgang van het werk niet verzekerd is.

9.

Het bedoelde kan ingevolge

b

worden voorgeschreven.

te ver gaan om den bestuurder aanspravoor de niet naleving van het verbod van het gebruiken van bepaalde dranken op het terrein van het werk. Hij, die verboden dranken op dat terrein gebruikt, moet strafbaar zijn. Geschiedt dit niet dan moet de bestuurder zich uit den aard der zaak overtuigen of ieder, die zich op het terrein bevindt, verboden drank bij zich heeft. Gemakkelijk is het niet zich daarvan te overtuigen omdat de vindingrijkheid van hem, die verboden drank wil meenemen, steeds grooter pleegt te zijn dan die van hem, aan wien is opgedragen op de naleving van het verbod toe te zien. In verband hiermede kan geen aansprakelijkheid op den bestuurder rusten. Wordt iemand betrapt op het gebruiken van verboden drank dan moet die persoon strafbaar zijn evenzeer als hij, die verboden drank medenam. In verband hiermede is onder n in art. i nog opgenomen „het brengen."

Art.

kelijk

2.

te

Het zoude

stellen

Dat de bevoegdheid, die art. 4 aan den inspecteur Art. 4. van den arbeid geeft, naar het gevoelen van verscheidene leden in strijd zoude zijn met het bepaalde in art. 56 der Grondwet, heeft den ondergeteekende eeniger mate bevreemd. Immers is van strijd met de Grondwet metterdaad sprake, dan kan de bepaling niet in eene wet worden opgenomen. Intusschen wil het den ondergeteekende voorkomen, dat ten deze kwalijk van strijd met art. 56 der Grondwet sprake kan zijn. Genoemd artikel kent den Koning de bevoegdheid toe om algemeene maatregelen van bestuur vast te stellen en stelt voorts regelen ten aanzien van bepalingen, door straffen te handhaven, die in de algemeene maatregelen van bestuur kunnen worden opgenomen. In art. 4 van het ontwerp daarentegen is geen sprake van algemeene maatregelen van bestuur maar van eene bevoegdheid, die de wet aan een ambtenaar toekent om in bijzondere gevallen ten aanzien van ééne inrichting op zich zelf aan te geven welke verplichting ingevolge de wet daarop rust. Dat de wet daartoe niet bevoegd zoude zijn kan niet uit art. 56 en evenmin uit eenig ander artikel der Grondwet worden afgeleid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 512

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken