Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 87

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 87

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

77 uit eene arbeidsovereenkomst door een daartoe minderjarige gesloten. Deze stilzwijgende machtiging wordt met eene mondelinge gelijkgesteld, omdat ook hier van geene voorwaarden of bepalingen sprake kan zijn.

welke voortvloeien

bekwaam

Tusschen de verhouding welke Art. 16372'. eenkomst en die welke uit het huwelijk tusschen

uit arbeidsover-

partijen ontstaat

zulk eene tegenstrijdigheid, dat beide niet naast elkander mogen bestaan. De gehoorzaamheid, het zich richten naar de bevelen des werkgevers, de öfem-Z-verhouding, alle eigenaardigheden van de arbeidsovereenkomst, gaan kwalijk samen met de gelijkheid, welke in het huwelijk aanwezig behoort te zijn. Ook zullen goede echtgenooten ten behoeve van elkander gratis den arbeid verrichten, welke zij in hun wederzijdsch belang verrichten kunnen. Bovendien, liet de wetgever het sluiten van arbeidsovereenkomsten tusschen echtgenooten toe, men zoude hierin allicht een geschikt middel vinden om de bij de artikelen 1503 en 17 15 van het Burgerlijk Wetboek gestelde verbodsbepalingen te ontduiken. is

Art. 1637/.

Ten

aanzien van het loon doen zich twee hoofd-

vragen voor: 1

.

in

welken vorm kan en

mag

bij

de arbeidsovereenkomst het

loon worden vastgesteld; 2

.

in

welken vorm kan en mag het worden uitgekeerd.

bij

de overeenkomst vast-

gestelde loon

Deze twee vragen behooren scherp te worden uiteengehouden, waar men het oog vestigt op de misbruiken, die bij de vaststelling en bij de uitbetaling van het loon voorkomen. Een voorbeeld moge het verschil verduidelijken. Houdt de overeenkomst in, dat het loon zal bestaan uit eene zekere hoeveelheid waren, dan is levering daarvan door den werkgever te beschouwen als volkomen regelmatige voldoening aan de overeenkomst. Is

vooral

daarentegen bij de overeenkomst het loon vastgesteld in geld, en de werkgever levert later in plaats daarvan waren hetzij door ze den arbeider op te dringen of door met hem overeen te komen dat dan wordt niet het verschuldigde voldaan, hij ze zal aannemen wordt de overeenkomst niet nageleefd. Verscheidene van de wetten, elders tot wering der „loonmisbruiken" tot stand gekomen, verzuimen beide gevallen voldoende te onderscheiden. Vandaar dat het bijv. naar de Duitsche en de Oostenrijksche Gewerbeordnung niet boven twijfel verheven is, of en in hoever het loon anders dan in geld mag worden vastgesteld. In ons (nader gewijzigd) Truck-Ontwerp was in dit opzicht alle dubbelzinnigheid vermeden. Op dat ontwerp en de daarover gehouden gedachtenwisseling worde thans voortgebouwd.

,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 87

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken