Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 513

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 513

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

50I Artt. 6 en 7. Het is inderdaad moeilijk om te beslissen of «enig voorschrift, hetwelk door den inspecteur is gegeven onmiddellijk verbindende kracht moet verkrijgen dan wel of den bestuurder het recht moet worden toegekend om die verbindende kracht op te schorten door het instellen van beroep. Aan beide stelsels zijn voordeden verbonden. Het onvoorwaardelijk toekennen van bindende kracht aan een voorschrift kan in tal van gevallen ten gevolge hebben, dat het werk niet kan worden voortgezet. Moet het werk worden stilgezet dan is er groote kans, dat daardoor aan den aannemer de gelegenheid wordt ontnomen om het werk tot een goed einde te brengen. Den bestuurder recht op schadeloosstelling toe te kennen wanneer hij in beroep door den Minister in het ongelijk is gesteld, zooals in het verslag wordt voorgesteld, is ook bezwaarlijk, omdat in tal van gevallen de omvang van de schade uiterst lastig zal zijn te beoordeelen. Ten einde intusschen aan de in het verslag geopperde bezwaren zooveel mogelijk te gemoet te komen meent de ondergeteekende, dat de termijn van beroep kan worden bekort tot 2 dagen. Het ligt dan in zijne bedoeling om wanneer eenig caissonwerk zal worden uitgevoerd van te voren in overleg te treden met eenige deskundigen, zoodat zooveel mogelijk verzekerd is, dat na het instellen van eenig beroep oogenblikkelijk een plaatselijk onderzoek kan worden ingesteld en de beslissing van den Minister binnen enkele dagen zal kunnen worden gegeven.

Art. 8. Er is geen bezwaar om den termijn van twee dagen verlengen en te bepalen op zeven dagen. Voorts is de in het Verslag aangegeven aanvulling van het artikel aangebracht. te

De

Verslag gemaakte opmerking, dat de geis juist. Intusschen het verhoogen van het maximum der op te leggen straf waarborgt niet, dat bij veroordeeling straffen van beteekenis zullen worden opgelegd. Zekerheid, dat dit zal geschieden bestaat alleen indien werd afgeweken van het algemeen gehuldigde beginsel, dat de strafrechter in elk geval tot het algemeene strafminimum kan gaan of indien werd bepaald, dat bij recidive binnen zekeren tijd alleen vrijheidsstraf kan worden opgelegd. Zooals in het Verslag wordt opgemerkt, is in de nieuwe Arbeidswet dit laatste geschied. Intusschen is dat slechts in zeer enkele gevallen geschied, zooals uit art. 424, derde lid blijkt. Evenzeer als een algemeene regel in de nieuwe Arbeidswet te streng zoude zijn, zoude het te streng zijn om in de caisson wet in elk geval van recidive vrijheidsstraf op te leggen. In verreweg de meeste gevallen is ook bij herhaalde overtreding der nieuwe Arbeidswet geldboete op te leggen. Indien het mogelijk ware in het ontwerp-caissonwet ditzelfde Art.

stelde

10.

straffen

in het

licht zijn,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 513

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken