Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 294

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 294

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

350

den in het Voorloopig Verslag aangegeven zin, doch met eene bepaling, die geacht moet worden alle voorschriften te omvatten, welke krachtens de tusschen partijen bestaande dienstbetrekking kunnen worden gegeven. De bedoelde bepaling is uit het ontwerp-DRUCKER niet overgenomen, omdat zij naast den aanhef allicht verwarring zou kunnen stichten. De wet toch kent geene andere gehoudenheid, dan eene volledige, algeheele. Eene bepaling nu, als de hier bedoelde, zou bij minder ontwikkelden allicht de gedachte kunnen opwekken, als behoefde men aan de overige voorschriften niet zoo stipte gehoudenheid te wijden.

in

Ook de ondergeteekende zoude eene toevoeging 1639^. de voorgestelde geenszins wenschelijk achten. Naast de tegen zoodanige toevoeging aangevoerde argumenten zoude hij nog de aandacht wenschen te vestigen op art. 16382/ {nieuw), krachtens hetwelk de werkgever de inwonende arbeiders in de gelegenheid Art.

als

moet

hunne godsdienstplichten te vervullen. arbeider bij den werkgever inwoont, zal het artikel steeds op hem van toepassing zijn, ook wanneer deze inwoning eene beperkte is, b. v. wanneer de chef eener winkelzaak bij den werkgever eene eigen kamer heeft. De onderworpenheid aan de orde des huizes zal dan echter natuurlijkerwijze ook eene meer beperkte zijn. stellen

Wanneer de

Zesde Afdeeling. Bijzondere voorzieningen ten aanzien van het geval, dat de in andere handen overgaat, kwamen niet noodzakelijk voor. De arbeider toch komt dan in dienst van een anderen werkgever en, tenzij met wederzijdsch goedvinden een ander persoon treedt in alle de rechten en verplichtingen des vroegeren werkgevers, zoodat alles zijn gewonen gang blijft gaan, zullen alle bepalingen omtrent het eindigen der dienstbetrekking ook hier van toepassing zijn.

onderneming des werkgevers

Art. 1639*?. De aanhef van het tweede lid is overeenkomstig de opmerking aangevuld. Er bestaat inderdaad alleszins aanleiding de gelegenheid te geven om het vakgebruik te raadplegen het komt den ondergeteekende voor, dat deze niet langs eenvoudiger weg kan worden verschaft, dan door het woord „plaatselijk" te doen vervallen. Wanneer toch zonder meer „het gebruik" aangewezen wordt, zal men in de eerste plaats het gebruik raadplegen, dat het onderwerp beheerscht, dat in de aanhangige vraag uitkomst geeft. In het besproken geval, waarin een plaatselijk gebruik niet aanwezig wordt geacht, komt dan vanzelf het algemeen vakgebruik in aanmerking. ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 294

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken