Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 441

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 441

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

429 deze uitzonderingsbepaling ernstig bezwaar. Zij verklaarden zich daarmede in geen geval te kunnen vereenigen, indien hun niet

werd gemaakt, waarom de verpakking van de gist juist door jongens moet worden verricht. duidelijk

Glasblazerijen. Zooals ook in de Memorie van Toewordt erkend, wordt in de glasblazerijen van jongens een zeer zware arbeid gevergd. Waar in dat Staatsstuk de zinsnede voorkomt „Werkt in de inrichting eene dag- en eene nachtploeg, dan dient er voor gewaakt, dat de jongens niet voortdurend 's nachts werkzaam zijn", scheen de vraag gewettigd, waarom niet kan worden bepaald, dat de jongens alleen des daags zullen mogen arbeiden. Ook in het artikel wordt van afwisselende dag- en nachtploegen gesproken sommige leden zouden gaarne zien, dat daarvan eene nadere omschrijving werd gegeven, met dien verstande dat de uren waarop beide ploegen elkander afwisselen worden aangegeven. Naar het oordeel van anderen kan hier, in verband met het medegedeelde op bladz. 75 j" bladz. 72 der Memorie van Toelichting, alleen gedacht worden aan 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Overigens werd betoogd, dat, zooals het voorbeeld van de in 1903 in werking gebrachte glasfabriek „Stella" te Maastricht bewijst, nachtarbeid in deze inrichtingen volstrekt niet noodig is. Alleen een wettelijk verbod zal evenwel aan den nachtarbeid een einde kunnen maken, want zonder zoodanig verbod zal de concurrentie het den patroons moeilijk maken aan hunne goede bedoelingen gevolg te geven; zoolang in verscheidene glasblazerijen des nachts gearbeid wordt, is het te vreezen, dat ook in de glasfabriek „Stella" de nachtarbeid weder zal moeten worden inge-

Art. 279.

lichting

:

;

voerd.

Naar het oordeel van verscheidene leden gaat het

in elk

geval

den bestuurder der glasblazerijen eene zoo uitgebreide macht toe te kennen als in dit artikel geschiedt. Er waren intusschen ook leden, die de door de Regeering voorgestelde bepaling in bescherming namen en ter verdediging daarvan aanvoerden, dat ook in het buitenland nachtarbeid door jongens in de glasfabrieken wordt toegelaten, zoodat een verbod hier te lande aan de Nederlandsche glasindustrie een zwaren slag zou toebrengen, aangezien de arbeid van jongens bij de smelten koelovens niet kan worden gemist. De leden hier aan het woord konden zelfs de vrees niet onderdrukken, dat reeds de thans voorgestelde bepalingen dezen tak van nijverheid met ondergang niet aan, het hoofd of

bedreigen.

Art. 280.

Fabrieken en werkplaatsen van naaisters, breisters, van het artikel scheen wel eenige wijziging te

enz. Dit opschrift

behoeven.

Sommige

leden

achtten de motiveering van dit artikel onvol-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 441

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken