Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 207

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 207

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

263

Enkele leden wenschten tegen de bij dit artikel Art. 1638 voorgestelde regeling een woord van scherp protest te doen hooren zij schroomden niet, die regeling eene rampzalige te noemen, omdat zij den werkgever, die reeds een zoo belangrijk economisch overwicht op den arbeider bezit, nog veel meer macht zal verschaffen en den arbeider, met geldelijke banden gekneveld, aan des werkgevers willekeur zal overleveren. Deze leden verklaarden niet te begrijpen, dat in een wetsontwerp, dat in de Memorie van Toelichting wordt voorgesteld als een maatregel van sociale rechtvaardigheid, waarbij het verleenen van hulp aan de economisch zwakkeren als beginsel op den voorgrond staat, eene voor de arbeiders zoo schreeuwend onrechtvaardige bepaling is opgenomen. Enkele andere leden sloten zich in zooverre bij de bedoelde leden aan, dat ook zij het geheele artikel liefst zouden zien vervallen, omdat zij daarin zagen eene verzaking van het beginsel van gelijkheid tusschen beide partijen, waarop het ontwerp is opgetrokken. Waar immers de arbeider, ingeval de werkgever de dienstbetrekking eigenmachtig heeft verbroken of door opzet of schuld hem grondige redenen heeft gegeven, de dienstbetrekking te doen eindigen, zich om schadevergoeding tot den kantonrechter zal hebben te wenden, daar is het met de gelijkheid tusschen beide partijen in strijd, dat de werkgever in een soortgelijk geval het door den arbeider verschuldigde op het zoogenaamde „staangeld" zal kunnen verhalen. Kan echter de voorgedragen regeling niet worden gemist, dan moet zij, naar deze leden meenden, althans zoodanig worden aangevuld, dat ook de werkgever worde verplicht ter beschikking van zijne arbeiders te stellen een bedrag, waaruit dezen kunnen verhalen hetgeen hun toekomt in gevallen, waarin de werkgever tegenover hen tot schadeloosstelling gehouden is. Wordt de regeling in dien zin aangevuld, dan komt, naar men meende, ook dadelijk aan het licht, dat zij veel te wenschen overlaat. Zoo min als de wetgever er aan zou denken het bedrag, dat de werkgever ter beschikking van zijne arbeiders zou hebben te stellen, aan dezen in handen te geven of hun de bevoegdheid toe te kennen naar eigen goedvinden hunne vorderingen daaruit te voldoen, zoo min behoort hij ook den werkgever ten aanzien van het zoogenaamde „staangeld" der arbeiders in beide opzichten vrijheid te laten. Den werkgever moet de verplichting worden opgelegd het ingehouden geld zijner arbeiders afzonderlijk op de spaarbank te beleggen, opdat het niet in zijne zaken verloren ga of niet een deel van de baten van zijn eventueel faillisement uitmake, en in verband daarmede moet dan worden bepaald, dat de werkgever dit geld uit de spaarbank slechts dan mag opvorderen, wanneer hij met een vonnis des kantonrechters kan aantoonen, dat hij tegen zijne arbeiders rechtmatige vorderingen heeft. Het denkbeeld, den werkgever te verplichten, de ingehouden .y.

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 207

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken