Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 438

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 438

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

426 of niet ook voor andere bedrijven dan de textiel-nijverheid vai: die bepaling zal kunnen worden gebruik gemaakt. Er zijn toch wel werkzaamheden in fabrieken en werkplaatsen, welke zonder bezwaar ook door jongens, meisjes en vrouwen gedurende langeren tijd dan 10 uren per etmaal kunnen worden verricht; men wees b.v. op het uitzoeken van erwten, eene bezigheid, welke, naar het oordeel van hen die daarvan op de hoogte zijn, weinig inspannend is te achten. Dit denkbeeld werd krachtig bestreden. Ook onder hen die geen beslist oordeel hadden over de vraag, of de textiel-industrie al dan niet aan de voorgestelde bepaling behoefte heeft, waren er verscheidenen, die deze bepaling in geen geval tot andere takken van bedrijf zouden willen zien uitgestrekt. Veeleer bestaat er, meenden sommige leden, aanleiding om de bepaling van het wetsontwerp, krachtens welke bij algemeenen maatregel van bestuur fabrieken en werkplaatsen kunnen worden aangewezen, waarin de arbeidsduur van jongens, meisjes en vrouwen nog verder zal kunnen worden beperkt dan ingevolge het ontwerp zal kunnen geschieden, en waarin zelfs de arbeid van jongens en meisjes geheel zal kunnen worden verboden, nog uit te breiden. Enkele leden herinnerden aan de door hen bij art. 68, onder gemaakte opmerking betreffende de afzonderlijke bepaling ö, voor moeders, wier jongste of eenig kind het zesde jaar nog niet heeft voleind. Zij waren beducht, dat deze uitzonderingsbepaling het voor moeders, die in dat geval verkeeren, zeer moeilijk zal maken arbeid op eene textiel-fabriek te krijgen, aangezien de werkwijze op die fabrieken medebrengt dat voor alle arbeiders dezelfde werktijden gelden.

Art. 2'] 2. Sommige leden drongen er op aan, dat de arbeid der gehuwde vrouw op Zaterdag uiterlijk te 1 uur des namiddags zij geëindigd. Met het oog op behoorlijke Zondagsrust en Zondagsheiliging, scheen het hun noodzakelijk, dat de vrouw den geheelen Zaterdagmiddag vrij hebbe om hare huishouding te verzorgen en hare woning schoon te maken. Onder verwijzing naar hetgeen reeds bij art. 267 werd opgemerkt met betrekking tot de vrouwen die tot een kerkgenootschap of godsdienstige vereeniging behooren, door welke de wekelijksche rustdag niet op Zondag w^ordt gevierd, werd de wensch uitgesproken, dat ook in dit artikel aan de bezwaren van die vrouwen worde te gemoet gekomen. Zooals de bepaling thans luidt, zullen Israëlietische vrouwen des Zaterdags na drie uur des namiddags in fabrieken en werkplaatsen geen arbeid meer mogen verrichten de Mozaïsche wet verbiedt haar echter allen arbeid van het begin van den Sabbat, dat is van des Vrijdagsnamiddags 3V2 a 7 uur, naar gelang van het jaargetijde, tot des Zaterdags na zonsondergang. Deze vrouwen zullen dus door de bepaling van het ontwerp niet gebaat zijn en daarentegen verhinderd worden ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 438

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken