Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 127

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 127

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

117

blijvend invalide dan behoort het verkrijgen van rente hun zij zoo gemakkelijk mogelijk te worden gemaakt; dan behoort niet van den vreemdeling, die zich misschien in zijn eigen land bevindt, ziek of gebrekkig, gevorderd te worden een wellicht verre reis te maken om in het genot te worden gesteld der rente, die hij gedwongen werd zich te verzekeren. Het ligt dus in de bedoeling ten aanzien van dergelijke personen toe te laten^ dat bij aanvrage om rente een onderzoek naar hun toestand in het buitenland wordt ingesteld. Of er invaliditeit bestaat, wordt echter beslist naar den maatstaf van art. 9, tweede lid afwijking daarvan is voor dergelijke exceptioneele gevallen niet noodig. Het onderzoek in het ;

buitenland ing'esteld zal het bestuur der Bank in staat stellen oordeelen over den toestand, waarin de verzekerde verkeert. De verzekerde is in dienst eener in Nederland gevestigde onderneming werkzaam geweest en van het bestuur dier onderneming kunnen inlichtingen worden verkregen omtrent de bekwaamheden van den betrokkene. Met die gegevens zal hier beslist kunnen worden, wat de betrokkene met hem passenden arbeid in staat is te verdienen in de gemeente, waarin hij krachtens het laatste lid van art. 9 geacht wordt werkzaam te zijn of te zijn geweest en wat gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding in die gemeente gewoonlijk met arbeid verdienen. te

Bijzondere voorschriften hoe in elk voorkomend geval te handelen, geeft blijkens het voorgaande het ontwerp niet het tweede lid van art, 9 bevat slechts de beginselen, die bij het onderzoek en de beslissing behooren te worden gevolgd. Dat de toepassing van het artikel moeilijkheden van allerlei aard zal opleveren, ontveinzen ondergeteekenden zich niet dat de taak de krachten van het bestuur der Bank en van den administratieven rechter te boven zou gaan, behoeft niet te worden gevreesd. Doen er zich gevallen voor, die niet onder de woorden van het artikel te brengen zijn, dan zal de wet analogisch worden toegepast. Langzamerhand zal de jurisprudentie meer zekerheid verschaffen omtrent de gevallen, waarin de wet verzekeringsplicht uitsluit of aanspraak op invaliditeitsrente toekent; zij zal tevens gebreken in de omschrijving van hetgeen de wet onder invaliditeit verstaat aan het licht brengen en zoodoende den weg tot verbete;

;

ring aanwijzen.

ArL

10.

Hij, die zelf of wiens niet van tafel en bed gescheiin de vermogensbelasting is aangeslagen, behoeft

den echtgenoot en behoort dus worpen.

niet

aan den verzekeringsplicht

te

worden onder-

ArL II. In n'*. i van dit artikel wordt, evenals in art. 9 der Ongevallenwet 1901 is geschied, de verplichte verzekering uitgestrekt tot hem, die zijn woonplaats in Nederland heeft en buiten Nederland werkzaam is in dienst eener in Nederland geves-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 127

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken