Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 339

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 339

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

327 richting voor vakonderwijs worden als arbeid beschouwd." Andere leden waarschuwden hiertegen. Zooals het artikel thans luidt,

mogen worden aangenomen, dat het uitsluitend betreft werkzaamheden welke door de leerlingen der inrichting worden verricht; door de voorgestelde redactie echter zouden er ook b.v. de werkzaamheden van schoonmaaksters en andere werkzaamheden, welke met het vakonderwijs in geen verband staan, onder schijnt te

vallen. De tegenwoordige redactie scheen overigens in elk geval wijziging te behoeven, want het is twijfelachtig of de woorden «tegen een geldelijke belooning" ook slaan op „ worden vervaardigd", en de subtiele onderscheiding, welke in de woorden „anders dan om niet verloot" ligt opgesloten, zou in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding geven. De vraag werd overigens gedaan, wat onder „inrichting voor vakonderwijs" is te verstaan men meende dat door die uitdrukking op de wettelijke regeling van dat onderwijs wordt vooruitgeloopen. In de tegenwoordige Arbeidswet wordt gespro;

ken van „ambachtscholen en vakscholen" zal nu onder „vakonderwijs" ook het ambachtsonderwijs zijn begrepen? ;

Arl. 4, a. Het geheel buiten de wet stellen van de bedrijven van landbouw, tuinbouw, boschbouw en veehouderij werd door vele leden ernstig betreurd. Zij achtten het begrijpelijk, dat

men bij de eerste proeve van arbeidswetgeving den landbouw niet aanstonds daarin heeft willen betrekken en dat mitsdien bij de wet van g September i ^'] ^{Staatsblad n". 130), houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen, de veldarbeid ongemoeid bleef. Maar reeds bij het door den Minister Rxiys VAN Beerenbroek ingediend ontwerp van de tegenwoordige Arbeidswet werd een stap op het tot dusver onbetreden terrein gezet en werd de boschbouw in de regeling opgenomen, terwijl de arbeid in het landbouwbedrijf alleen werd uitgesloten voor zoover die in de open lucht plaats heeft. De redenen, welke er destijds toe leidden om, met afwijking van bedoeld ontwerp, de bedoelde bedrijven geheel aan de werking der wet te onttrekken, kunnen thans niet meer als geldig worden aangemerkt. Sommige leden meenden althans, dat de Regeering voldoende gelegenheid heeft gehad om de voor een e regeling van den veldarbeid noodige gegevens te verzamelen het gaat, meenden zij, niet aan, dat, evenals bij de bedrijfsbelasting en bij de Ongevallenwet 1901, ook op dit terrein de landbouw buiten wettelijke bemoeiing wordt gelaten. Anderen van de hier bedoelde leden gingen niet zoo ver. Zij erkenden de groote moeilijkheden, welke aan eene wettelijke regeling van den arbeid in de landbouwbedrijven in den weg staan maar waren toch van oordeel, dat die moeilijkheden de algeheele uitsluitingvan die bedrijven geenszins rechtvaardigen. Zoo scheen er b.v. i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 339

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken