Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Ministerie-Kuyper - pagina 28

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het Ministerie-Kuyper - pagina 28

2 minuten leestijd

CONTRA ook

aan

hen,

verschafifen

openbaring

de

die

de

;

zooals

die

rede,

de

rede hulp moet

Dr. Kuyper

zelf erkende, bij

belijden,

het vertolken van de goddelijke openbaring als gids optreedt.

Is

het dan daarom, dat de Friesch-Christelijk-Historische partij in Nederland een staatskerk wenscht erkend te zien, terwijl Dr. Kuyper Is het en zijn antirevolutionairen de gelijkstelling prediken?

daarom, dat de Katholieke Kerk

feitelijk

alleen daar gelijkstelling

waar zij in de minderheid is? Is het daarom dat Dr. Kuyper met zijn bondgenoot Mr. de Savornin LOHMAN den degen kruist omtrent het eedsvraagstuk? Is het daarom, dat de hoogleeraar Fabius de fiolen van zijn toorn uitstort over den dwang tot ziekteverzekering, dien het Kabinet wil invoeren? Is het daarom, dat de Katholieke Minister LOEFF den antirevolutionairen afgevaardigde LUCASSE beslist afwijst, indien hij hem om herstel van de doodstraf komt vragen? Verschil van meening omtrent welk hoofdbeginsel ook, wordt Toch aangetroffen bij de bondgenooten in het regeeringskamp. heet het, dat de „antithese" een gezonde is dat allen, die tot de regeeringsmeerderheid behooren, zich bewust zijn van den gemeenschappelijken wortel des geloofs dat zij allen toch dit gemeenvan

godsdienst

toelaat

;

;

najagen

doel

schappelijke

:

het christelijk beginsel tot zijn recht

doen komen in wetgeving en bestuur. Maar dan moest toch worden verwacht, dat deze regeering begonnen was met wat haar tegenstanders tegen dat christelijke beginsel hadden tot stand Dan was het toch haar plicht gebracht, ongedaan te maken. geweest de wet op den Leerdwang evenals die op den Vaccinedwang zoo snel mogelijk onder den voet te halen. Het mocht wat! De te

Leerplichtwet

wel

is

als

stormram gebruikt tegen het aftredend

men dat Kabinet tot heengaan had gedwongen, men den Leerplicht had vergeten. De vaccine-

Kabinet, maar toen

scheen

het

alsof

dwang heeft wel dienst gedaan bij de verkiezingen van 1901, maar toen de Premier wilde gaan hervormen, werd hij gestuit door de Roomsche bondgenooten, die met de eenheid des geloofs toch

nog

niet

revolutionaire

de partij

afkeer ten

van de vaccine bezitten, die de

anti-

niets

door

toon

spreidt.

Eenerzij ds

is

regeering afgeschaft, dat zou bewijzen hoe de vrijzinnigen de christelijke grondslagen van het volksleven hadden ondermijnd,

deze

anderzijds

zijn

er

tot

nog toe van het Ministerie KUYPER geen men kan ontwaren, dat de godsdienstige

wetten uitgegaan, waaruit

24

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 44 Pagina's

Het Ministerie-Kuyper - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 44 Pagina's

PDF Bekijken