Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 346

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 346

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

334 dat die in de tegenwoordige Arbeidswet veel juister is aangegeven. Thans zal de zonderlinge toestand worden geboren, dat, geheel in strijd met het gewone spraakgebruik, elke plaats, waar vijf arbeiders werken, eene fabriek zal heeten, ook al wordt daar geen krachtwerktuig gebezigd, terwijl diezelfde plaats, wanneer het aantal arbeiders slechts vier bedraagt, als werkplaats zal wor-

den aangemerkt.

De

uitdrukking „pleegt gewerkt te worden" ontmoette bedenIn de eerste plaats scheen het meer in overeenstemming met de terminologie van het ontwerp te spreken van „arbeid pleegt verricht te worden", waartegen evenwel werd aangevoerd dat het taalgevoel zich hier, in verband met hetgeen volgt, tegen het gebruik van die uitdrukking verzet. Maar in de tweede plaats oordeelde men, dat het woord „pleegt", evenals „plegen" inden laatsten regel van het artikel, te algemeen is en geen houvast aanbiedt; men herinnerde er aan, dat door de jurisprudentie is uitgemaakt, dat reeds eene voortgezette handeling gedurende eene tijdruimte van 6 a 8 dagen voldoende is om van „plegen" te kunnen spreken, en dat scheen hier toch eenigszins te ver te gaan. Bij het „vervaardigen, veranderen, herstellen, versieren of op andere wijze tot verkoop of gebruik geschikt maken" zouden eenige leden gaarne, vooral met het oog op de steenbakkerijen, het „vervoeren" zien opgenomen, ten einde allen twijfel, of die werkzaamheid er onder begrepen is, uit te sluiten. Andere leden hoewel van uitbreiding niet afkeerig, meenden dat men wel zal doen, zich, alvorens tot inlassching van het „vervoeren" over te gaan, behoorlijk rekenschap te geven van de ruime uitbreiding welke daardoor aan de begrippen „fabriek" en „werkplaats" zal worden gegeven. Sommige leden gaven in overweging in het artikel ook aan het „stapelen" eene plaats in te ruimen, opdat ook de pakhuizen onder de bepalingen der wet mogen vallen althans voor de pakhuizen, waar een betrekkelijk groot personeel werkzaam is, scheen king.

;

hun

dit zeer wenschelijk.

De woorden

„voor zoover" schenen beter vervangen te worden

door „indien".

Gevraagd werd nog, waarom, onder c, wordt gesproken van .werkzaam zijn" in plaats van, zooals in art. i der Veiligheidswet, van „verblijven". Men veronderstelde, dat zulks is geschied in verband met het bepaalde bij art. 7, maar meende, dat de regeling duidelijker had kunnen zijn. Art. 10. Vele leden waren van oordeel, dat de uitbreiding, welke aan de werking der wet zal worden gegeven, tengevolge van de zeer ruime beteekenis welke aan het begrip „werkplaats" wordt toegekend, te ver gaat. Zij zouden gaarne vernemen, hoe groot, naar het oordeel des Ministers, het aantal zal zijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 346

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken