Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 365

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 365

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

353

dan wel of er voor de verschillende commissiën zullen worden in het leven geroepen; ook eene regeling betreffende de ressorten der commissiën zou in dat artikel op hare plaats zijn. Mocht het bezwaar ontmoeten, dit alles in de wet vast te leggen, dan zou men toch in elk geval gaarne een schema zien gegeven van de regeling, welke den Minister voor den geest staat. Thans tastte men te dien opzichte nagenoeg geheel in het duister. De wensch werd voorts uitgesproken, dat aan deze commissie een naam worde gegeven, b.v. leerlingcommissie men behoefde dan niet in andere artikelen telkens ter aanduiding van de commissie naar art. 24 te verwijzen. Veel zal afhangen van de samenstelling der commissiën. Men vreesde, dat die, vooral in kleine gemeenten en op het platte land, ernstige moeilijkheden zou kunnen opleveren. De commissie toch zal vakkennis aan personenkennis moeten paren en zij zal moeten bestaan uit personen die den noodigen vrijen tijd ter beschikking kunnen en willen stellen en die de noodige waarborgen moeten opleveren voor onpartijdigheid. Eene samenstelling uit patroons, werklieden en andere, tot geen dezer beide groepen behoorende personen, scheen aanbeveling te verdienen. Sommige leden wenschten, dat bij de samenstelling partij worde getrokken van de bestaande werklieden- en patroonsbetrokken bedrijven bedrijven

zal zijn,

afzonderlijke

;

organisaties.

Eenige leden zouden gaarne zien, dat aan de benoeming der leden eene aanbeveling zou ten grondslag liggen van de Kamers van arbeid of van Koninklijk goedgekeurde vakvereenigingen. Verscheidene anderen vroegen, of niet de Kamers van arbeid zelve, voor zoover die er zijn, geschikt zouden wezen om als commissie van advies op te treden. Wel werd daartegen aangevoerd, dat de commissiën over verschillende vakken zullen moeten kunnen oordeelen en elke Kamer van arbeid slechts voor bepaalde bedrijven is ingesteld, maar dit bezwaar ware, meende men, te ondervangen door aan de Kamers de bevoegdheid te

geven zich met deskundigen aan te vullen, die dan ook als deskundigen bij de examens zouden kunnen optreden, terwijl dan

Kamer

zelve onpartijdig beoordeelaar zou blijven; een stelsel, voor het geval niet de Kamers van arbeid maar afzonderlijke commissiën met de hierbedoelde taak werden belast, op die commissiën ware toe te passen. Ook zouden de Kamers van arbeid zich kunnen aanvullen met deskundigen voor die vakken, waarin, blijkens ingekomen aanvragen, het opnemen van leerlingen gewenscht wordt.

de

dat

trouwens ook,

Uit de Memorie van Toelichting blijkt overigens niet, hoe de Minister zelf zich de samenstelling der commissiën denkt. Kan het, zoo vroeg men, in de bedoeling liggen zeer uitgebreide commissiën te benoemen, waarin zooveel mogelijk alle verschillende vakken, voor zoover het leerlingwezen daarop van toepassing is, zijn

vertegenwoordigd?

III.

23

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 365

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken