Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 159

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 159

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

147 voorschriften

van het Veihgheidsbesluit gelden ook voor bouw-

werken.

Daar het ontwerp geen voorschriften met betrekking tot bouwwerken bevat, bUjven de gemeentebesturen bevoegd om te dien aanzien verordeningen vast te stellen. De gemeente kan beter dan de Staat door speciaal daarvoor aan te wijzen ambtenaren toezicht houden op den toestand van bouwwerken. In verband hiermede komen de bepalingen van art. 19, onder 27 en 31, van het Veiligheidsbesluit wel in het ontwerp voor

(artt.

171

en 176)

maar hebben geen betrekking meer op bouwwerken. Voor zooveel noodig zij herinnerd, dat de bepalingen omtrent arbeidsduur wel van toepassing zijn op bouwwerken. §

I.

Voorschriften ten behoeve van alle arbeiders.

eischen gesteld aan werklokalen, onvermannen dan ook wel jongens, meisjes of vrouwen werkzaam zijn. Blijkens het algemeene deel dezer Memorie is het wenschelijk om aan jongens, meisjes en vrouwen eene ruimere bescherming te verleenen dan aan volwassen mannen, omdat zij meer vatbaar gerekend moeten worden voor de nadeelen, zoowel van te langen arbeidsduur als voor die, welke het gevolg zijn van den toestand der werklokalen. In verband daarmede worden in paragraaf 2 bijzondere eischen gesteld, waaraan werklokalen moeten voldoen, waarin een of meer jongens, meisjes of vrouwen werkzaam zijn. Voor deze werklokalen blijven van kracht

In

paragraaf

i

zijn

schillig of daar uitsluitend

die daarvoor in paragraaf mochten zijn gesteld, bovendien nog te hunnen aanzien de strengere voorschriften van paragraaf 2 gelden. De eischen bijv. die paragraaf i stelt alleen voor fabrieken en niet voor werkplaatsen, gelden natuurlijk ook voor de in de fabrieken gelegen werklokalen, waarin een of meer jongens, meisjes of vrouwen werkzaam zijn. Op deze werklokalen zijn echter bovendien van toepassing de eischen omtrent verlichting opgenomen in art. 204 en ook het bepaalde in de artt. 201 en 205, wanneer het werklokaal althans behoort tot de in een van die artikelen bedoelde, waarbij het onverschillig is of het werklokaal behoort tot eene fabriek of eene werkplaats. De in hoofdstuk IV opgenomen voorschriften zijn voor het grootste gedeelte ontleend aan het Arbeids- of het Veiligheidsbesluit. De motieven, welke er toe hebben geleid om aan de voorschriften van die besluiten eene plaats in te ruimen in het ontwerp, zijn ontvouwd in het algemeene deel dezer Memorie. Voor een gedeelte schijnen de verschillende artikelen van het hoofdstuk geen breede toelichting te vereischen. Immers voorschriften, in die artikelen vervat, gelden voor een groot gedeelte reeds meer dan 5 jaren. De inspecteurs van den arbeid en het corps ambtenaren, dat onder hun bevelen werkzaam is, hebben _gedurende die jaren dagelijks gelegenheid gehad om de practijk alle

eischen,

terwijl

i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 159

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken