Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 503

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 503

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

491 preventieve werking te mogen verwachten, en dit te meer, omdat de ondervinding, welke met de Arbeidswet en de Veiligheidswet is opgedaan, heeft geleerd, dat de rechter bij het bepalen van de straf in den regel nog verre beneden het maximum blijft. Ook hier verwees men naar hetgeen in het Voorloopig Verslag betreffende het ontwerp- Arbeidswet 1904 werd opgemerkt, en gaven sommigen in overweging, bij recidive steeds hechtenis op te leggen. Aangezien de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat een bestuurder, wien een voorschrift wordt gegeven, aan de uitvoering waarvan voor hem belangrijke kosten zijn verbonden, zich daaraan niet zal storen en liever de kans zal loopen tot eene, zij het ook zware, boete veroordeeld te worden, drongen sommige leden, met het oog op de levensbelangen, welke voor de arbeiders met het

nakomen van zoodanig

voorschrift kunnen zijn gemoeid, aan op eene bepaling van den volgenden inhoud: „Onze Minister, met de uitvoering van deze wet belast, is bevoegd de uitvoering van het werk, desnoods onder inroeping van den sterken arm, te doen staken, indien de bestuurder niet opvolgt een voorschrift, hem ingevolge deze wet opgelegd." Een ander punt, waarop voorziening wenschelijk werd geacht, gold de arbeiders, die de gegeven voorschriften overtreden. Waar de gezondheid en zelfs het leven hunner mede-arbeiders daardoor kan worden in de waagschaal gesteld, kwam het aan verscheidene leden noodzakelijk voor, de mogelijkheid te openen de overtreders onschadelijk te maken, hetgeen zou kunnen worden bereikt door bij de wet aan de Overheid de bevoegdheid te geven,

hen van het werk te verwijderen. Met name in gevallen van overtreding van het ingevolge art. i onder n in den algemeenen maatregel bepaalde zou eene dergelijke verwijdering de eenige doeltreffende maatregel kunnen blijken. Art. \2. De aandacht werd er op gevestigd, dat de redactie van het eerste lid moeilijkheden kan doen rijzen, aangezien daarbij niet is voorzien het geval, dat de met het opsporen van overtredingen belaste ambtenaar goede gronden heeft voor het vermoeden, dat bij een werk werkzaamheden onder grooteren dan den atmosferischen druk worden verricht of zullen worden verricht, en de bestuurder zulks ontkent en den ambtenaar op dien grond den toegang tot het werk weigert. Deze moeilijkheid zou kunnen worden uit den weg geruimd door, op het voetspoor van het bepaalde bij art. 54, 3de lid, der Drankwet, den ambtenaar ook toegang te verleenen tot de bouwwerken, waar rede-

vermoed wordt, dat caisson-arbeid

lijkerwijze

zal

worden

verricht

of wordt verricht.

Art. king.

Dit artikel ontmoette bij vele leden ernstige bedenherinnerden er aan, dat ook bij het afdeelingsonderzoek

15.

Zij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 503

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken