Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 202

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 202

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

192 der rente is dan ook niet wenschelijk. Het tijdstip der oproeping voor de vraag of de verzekerde den leeftijd van is beslissend 70 jaren bereikt heeft; door de zaak te traineeren moet hij zich niet aan de toepassing van het artikel kunnen onttrekken. Het bestuur roept den verzekerde op, niet alleen indien het van oordeel is dat hij zoover hersteld is dat hij niet langer invalide is in den zin van het ontwerp of indien het daaromtrent in twijfel verkeert, maar ook indien het meent, dat de verzekerde wel is waar nog invalide is maar dat hij door doelmatige behandeling of verpleging herstel, geheel of gedeeltelijk, der verloren arbeidskracht kan verkrijgen. In het eerste geval wijst het niet alleen geneeskundigen aan maar ook personen bekend met de loonen, die verdiend worden in de gemeenten, bedoeld in het tweede lid van art. 9 deze zullen ook bekend zijn met de verdiensten van kleine ondernemers. Is de verzekerde niet in staat zich te verplaatsen, dan zal het onderzoek in zijn woning geschieden. Het bestuur der Bank is in het geval voorzien bij het slot van het vijfde lid bevoegd, niet verplicht de rente in te trekken; in de gevallen voorzien bij het tweede lid is de intrekking imperatief voorgeschreven. ;

Art. 71. Zie bladz. 28 van het Voorloopig Verslag over de Ongevallenwet 1901, Zitting 1897/8. 182. 5. Bevoegdheid tot oprichting van eigen inrichtingen wordt vooralsnog niet noodig geoordeeld; blijkt dit later wenschelijk, dan zal de wet gewijzigd worden. Een vaste toelage kan echter in de naaste toekomst noodig zijn om de oprichting of de instandhouding eener inrichting mogelijk te maken. Tegenover de toelage zullen uit den aard der zaak aan de Bank gunstige voorwaarden voor haar verpleegden moeten worden toegestaan. Art. 72. Is de invaliditeit het gevolg van een ongeval, ter zake waarvan aan den verzekerde een rente krachtens een der Ongevallenwetten is toegekend, dan wordt ingevolge art. 43 de invaliditeitsrente niet uitgekeerd dan indien en tot het bedrag waarmede zij de ongevallenrente overtreft. Verliest nu de verzekerde bijv. ingevolge het tweede lid van art. 29 der Ongevallenwet 1901 zijn aanspraak op eenige schadeloosstelling of wordt krachtens het voorlaatste lid van dat artikel verklaard dat zijn recht op een rente geheel of voor de helft is verloren gegaan, dan is het bestuur der Bank verplicht de invaliditeitsrente in te trekken; art. 69 is dan niet van toepassing. Dat de invaliditeitsrente geheel wordt ingetrokken, ook dan wanneer het recht op de ongevallenrente slechts voor de helft verloren gaat, houdt verband met de regeling van art. 69, die geen intrekking van de invaliditeitsrente voor een gedeelte toelaat. Wordt de ongevallenrente krachtens art. 70 der Ongevallenwet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 202

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken