Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 97

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 97

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

359 n". 104) vervangt, geschiedt, is deze in de eerste aangewezen ambtenaar om het register te houden. Tweede lid. Ter vaststeUing van de schadeloosstellingen en ter berekening der premie moet het bestuur der Rijksverzekeringsbank eene opgave van het dagloon der verzekerden hebben. Vandaar de verplichting in dit lid aan den ambtenaar opgelegd, om aan het bestuur de verlangde opgaven te verstrekken. Toezending van een uittreksel aan den belanghebbende bij te adviseeren dienstbrief is noodig met het oog op den termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld ingevolge het bepaalde

1867 {Staatsblad

plaats de

bij

artikel

123.

Telkens wanneer eene wijziging in het register wordt aangebracht moet hiervan kennis gegeven worden aan den belanghebbende. Dit is noodzakelijk met het oog op de bepaling van artikel 20, laatste lid, daar het uittreksel bepaald welk dagloon een verzekerde zal hebben. Vandaar dat in de eerste plaats gezorgd moet worden, dat het uittreksel zooveel mogelijk de juiste positie van den verzekerde in het bedrijf weergeeft, zoodat elke wijziging in zijn toestand, welke van invloed kan zijn op zijn wettelijk dagloon, op het uittreksel moet worden vermeld. De werkman heeft het zoodoende zelf in zijne hand te zorgen, dat zijn dagloon overeenkomt met zijne positie in het bedrijf, waarin hij op het tijdstip van het ongeval werkzaam is.

Artikel 21. Het zal voorkomen, dat een werkgever in den zin van deze wet, naast de eigenlijke zeevisscherij, een bedrijf uitoefent, dat behoort tot de werkzaamheden, bedoelt in artikel 7 onder a. Dit zal b.v. het geval zijn met den reeder, die ten behoeve van zijn eigen vaartuigen een scheepstimmerwerf heeft en tevens op die werf voor derden laat werken. In dit geval zou hij èn verzekeringsplichtig zijn volgens de bepaling der Ongevallenwet 1901 (zie artikel 10, sub 9, dier wet) èn volgens de bepalingen van dit ontwerp. Artikel 21 nu brengt een dergelijk werkgever en zijne werklieden geheel onder de bepalingen van dit

ontwerp.

Artikel 22. Een werkman, die door zijn werkgever naar het buitenland wordt gezonden om aldaar werkzaam te zijn, zou niet verzekerd zijn volgens de bepalingen van dit ontwerp, omdat alleen het zeevisschersbedrijf in Nederland en in open zee enz. verzekeringsplichtig is verklaard. Het kan b.v. voorkomen, dat een reeder een zijner timmerlieden naar Engeland zendt om aldaar dezen werkman nu aan een zeevisschersvaartuig te werken. ook te verzekeren is het eerste lid van artikel 22 opgenomen. Het is echter beperkt tot den werkman, die hier te lande zijne

Om

woonplaats heeft. Indien het tweede lid van dit artikel niet was opgenomen, zou werkman verzekerd zijn, die in het zeevisschersbedrijf op

ieder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 97

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken